Văn bản mới nhất
Số 2991 HD-SGDĐT-SYT Hướng dẫn phối hợp chỉ đạo và thực hiện công tác y tế trường học
Số 51 KH-UBND Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần thị xã Đông Triều giai đoạn 2023 - 2025
Số 788 UBND-VP Thông báo văn bản mới ban hành
Số 806 UBND-VP V.v thông báo văn bản mới ban hành Quyết định số 292 QĐ- LĐTBXH của Bộ trưởng bộ Lao động - Thương binh và xã hội mới ban hành
Số 495 SGDĐT-VP V v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Số 327 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn hƣớng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lƣợng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trƣờng Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã
Số 729 QĐ-UBND Quyết định V v ban hành kế hoạch Triển khai giai đoạn 2 thực hiện quyết định số 1008 QĐ - TTg ngày 02 6 2016 của TTCP phê duyệt đề án Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mâm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số
Số 55 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động nhân này Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023 và Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm
Số 61 KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023
Số 49 KH-UBND KẾ HOẠCH riển khai thực hiện Chỉ thị số 01 C - g ngày 03 01 2023 của hủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn thị xã Đông Triều
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
55/QĐ-PGD&ĐT Số 55 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập tổ phục vụ Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS năm 2023 tại thị xã Đông Triều 08/03/23
48/QĐ-PGD&ĐT Số 48 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS thị xã Đông Triều năm học 2022 - 2023 06/03/23
51/QĐ-PGD&ĐT Số 51 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Giám khảo Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS thị xã Đông Triều năm học 2022 - 2023 07/03/23
03/QĐ-PGD&ĐT Số 03 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Giải Võ thuật Cổ truyền học sinh phổ thông năm học 2022 - 2023 10/01/23
294/QĐ-PGD&ĐT Số 294 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị xã Năm học 2022-2023 22/12/22
271/QĐ-PGD&ĐT Số 271 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Giám khảo Hội thi Hội thi “Cô và Bé sáng tạo” Năm học 2022 - 2023 15/12/22
270/QĐ-PGD&ĐT Số 270 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Cô và Bé sáng tạo” Năm học 2022 - 2023 15/12/22
265/QĐ-PGD&ĐT Số 265 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc cử giáo viên ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi THCS thị xã tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2022-2023 14/12/22
264/QĐ-PGD&ĐT Số 264 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đội tuyển học sinh giỏi THCS thị xã để ôn luyện tham gia Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2022-2023 14/12/22
258/QĐ-PGD&ĐT Số 258 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Công nhận kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp thị xã năm học 2022-2023 13/12/22
251/QĐ-PGD&ĐT Số 251 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Giải Điền kinh học sinh phổ thông Thị xã Đông Triều, năm học 2022 - 2023 06/12/22
01/QĐ-BTC Số 01 QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban kiểm tra hồ sơ của giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị xã, năm học 2022 - 2023 26/11/22
241/QĐ-PGD&ĐT Số 241 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị xã Năm học 2022 - 2023 26/11/22
238/QĐ-PGD&ĐT Số 238 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v thành lập Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi THCS cấp thị xã năm học 2022-2023 26/11/22
235/QĐ-PGD&ĐT Số 235 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Công nhận sản phẩm đạt giải tại Hội thi thiết kế bài giảng E-Learning thị xã Đông Triều, năm 2022 15/11/22
219/QĐ-PGD&ĐT Số 219 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng chấm thi Hội thi thiết kế bài giảng E-learning năm 2022 28/10/22
185/QĐ-PGD&ĐT Số 185 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm học 2022-2023 30/09/22
154/QĐ-PGD&ĐT Số 154 QĐ-PGD&ĐT Quyết định V. v kiện toàn Ban điều hành phổ cập giáo dục - XMC ngành giáo dục thị xã Đông Triều giai đoạn 2021-2025 08/09/22
110/QĐ-PGD&ĐT Số 110 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ giúp việc xây dựng Giải pháp thí điểm tổ chức triển khai thực hiện Giải pháp tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh THCS trên máy vi tính tại một số trường có cấp THCS trên địa bàn thị xã 30/06/22
109/QĐ-PGD&ĐT Số 109 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đoàn vận động viên tham gia thi đấu Giải Bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Quảng Ninh năm học 2021 - 2022 24/06/22
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 654 mục.
trong 33