Văn bản mới nhất
Số 149 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Đánh giá ngoài để công nhận cơ sở giáo dục đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia năm 2023
Số 05 ĐL-SGDĐT-QNVF Điều lệ tổ chức hội thi võ nhạc HS phổ thông tỉnh Quảng Ninh lần thứ 2, năm 2023
Số 07 VP Thông báo phân công cán bộ, công chức, viên chức trực ngày nghỉ và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Số 52 PGD&ĐT Thông báo phân công lịch trực tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023
Số 49 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh học kì I, năm học 2022- 2023
Số 06 ĐL - BTC ĐIỀU LỆ Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng thị xã Đông Triều Cúp Hà Lan lần thứ IX, năm học 2022 - 2023
Số 01 2023 TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
Số 4725 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Số 03 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Giải Võ thuật Cổ truyền học sinh phổ thông năm học 2022 - 2023
Số 89 KH-SGDĐT Kế hoạch Tổ chức Giải Điền kinh học sinh phổ thông tỉnh Quảng Ninh năm học 2022-2023
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
03/QĐ-PGD&ĐT Số 03 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Giải Võ thuật Cổ truyền học sinh phổ thông năm học 2022 - 2023 10/01/23
294/QĐ-PGD&ĐT Số 294 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị xã Năm học 2022-2023 22/12/22
271/QĐ-PGD&ĐT Số 271 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Giám khảo Hội thi Hội thi “Cô và Bé sáng tạo” Năm học 2022 - 2023 15/12/22
270/QĐ-PGD&ĐT Số 270 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Cô và Bé sáng tạo” Năm học 2022 - 2023 15/12/22
265/QĐ-PGD&ĐT Số 265 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc cử giáo viên ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi THCS thị xã tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2022-2023 14/12/22
264/QĐ-PGD&ĐT Số 264 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đội tuyển học sinh giỏi THCS thị xã để ôn luyện tham gia Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2022-2023 14/12/22
258/QĐ-PGD&ĐT Số 258 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Công nhận kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp thị xã năm học 2022-2023 13/12/22
251/QĐ-PGD&ĐT Số 251 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Giải Điền kinh học sinh phổ thông Thị xã Đông Triều, năm học 2022 - 2023 06/12/22
01/QĐ-BTC Số 01 QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban kiểm tra hồ sơ của giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị xã, năm học 2022 - 2023 26/11/22
241/QĐ-PGD&ĐT Số 241 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị xã Năm học 2022 - 2023 26/11/22
238/QĐ-PGD&ĐT Số 238 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v thành lập Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi THCS cấp thị xã năm học 2022-2023 26/11/22
235/QĐ-PGD&ĐT Số 235 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Công nhận sản phẩm đạt giải tại Hội thi thiết kế bài giảng E-Learning thị xã Đông Triều, năm 2022 15/11/22
219/QĐ-PGD&ĐT Số 219 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng chấm thi Hội thi thiết kế bài giảng E-learning năm 2022 28/10/22
185/QĐ-PGD&ĐT Số 185 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm học 2022-2023 30/09/22
154/QĐ-PGD&ĐT Số 154 QĐ-PGD&ĐT Quyết định V. v kiện toàn Ban điều hành phổ cập giáo dục - XMC ngành giáo dục thị xã Đông Triều giai đoạn 2021-2025 08/09/22
110/QĐ-PGD&ĐT Số 110 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ giúp việc xây dựng Giải pháp thí điểm tổ chức triển khai thực hiện Giải pháp tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh THCS trên máy vi tính tại một số trường có cấp THCS trên địa bàn thị xã 30/06/22
109/QĐ-PGD&ĐT Số 109 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đoàn vận động viên tham gia thi đấu Giải Bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Quảng Ninh năm học 2021 - 2022 24/06/22
07/QĐ-BTC Số 07 QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận các thí sinh, phần mềm sáng tạo đạt giải tại Hội thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều lần thứ XII, năm 2022 26/05/22
02/QĐ-BTC Số 02 QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH V v thành lập Hội đồng coi, chấm thi, đánh giá phần mềm sáng tạo Hội thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều lần thứ XII, năm 2022 19/05/22
45/QĐ-PGD&ĐT Số 45 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đội tuyển tham gia thi đấu Giải Điền kinh học sinh phổ thông tỉnh Quảng Ninh, năm học 2021-2022 05/04/22
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 651 mục.
trong 33