Văn bản mới nhất
Số 2991 HD-SGDĐT-SYT Hướng dẫn phối hợp chỉ đạo và thực hiện công tác y tế trường học
Số 51 KH-UBND Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần thị xã Đông Triều giai đoạn 2023 - 2025
Số 788 UBND-VP Thông báo văn bản mới ban hành
Số 806 UBND-VP V.v thông báo văn bản mới ban hành Quyết định số 292 QĐ- LĐTBXH của Bộ trưởng bộ Lao động - Thương binh và xã hội mới ban hành
Số 495 SGDĐT-VP V v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Số 327 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn hƣớng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lƣợng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trƣờng Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã
Số 729 QĐ-UBND Quyết định V v ban hành kế hoạch Triển khai giai đoạn 2 thực hiện quyết định số 1008 QĐ - TTg ngày 02 6 2016 của TTCP phê duyệt đề án Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mâm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số
Số 55 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động nhân này Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023 và Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm
Số 61 KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023
Số 49 KH-UBND KẾ HOẠCH riển khai thực hiện Chỉ thị số 01 C - g ngày 03 01 2023 của hủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn thị xã Đông Triều
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
327/KH-PGD&ĐT Số 327 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn hƣớng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lƣợng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trƣờng Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã 24/03/23
26-KH/LN-ĐT Số 26-KH LN-ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều lần thứ XIII, năm 2023 20/03/23
261/KH-PGD&ĐT Số 261 KH-PGD&ĐT Kế hoạch Thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới” 16/03/23
256/KH-PGD&ĐT Số 256 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong trường học năm 2023 15/03/23
258/PGD&ĐT Số 258 PGD&ĐT Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong ngành Giáo dục năm 2023 15/03/23
207 /KH-PGD&ĐT Số 207 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều 03/03/23
172/KH-PGD&ĐT Số 172 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Công tác Hội nhập Quốc tế ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 24/02/23
154/KH-PGD&ĐT Số 154 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục năm 2023 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Thành lập tỉnh Quảng Ninh 30 10 1963 - 30 10 2023 và triển khai Đề án “Đổi mới phong trào thi đua yêu nước trên địa QN 20/02/23
121/KH-PGD&ĐT Số 121 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS thị xã Đông Triều năm học 2022 - 2023 10/02/23
104 /KH-PGD&ĐT Số 104 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 131 NQ-HĐND ngày 09 12 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2022-2025 07/02/23
1492/KH-PGD&ĐT Số 1492 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Hội thảo, tập huấn xây dựng bài học STEM và tổ chức hoạt động giáo dục STEM cấp THCS năm học 2022-2023 20/12/22
1478/KH-PGD&ĐT Số 1478 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán cấp trung học cơ sở năm học 2022-2023 14/12/22
1479/KH-PGD&ĐT Số 1479 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn chuyên đề về nâng cao chất lƣợng dạy và học môn Tin học Chương trình GDPT 2018 cấp trung học 14/12/22
1444/KH-PGD&ĐT Số 1444 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi KHKT học sinh trung học cơ sở cấp thị xã năm học 2022-2023 09/12/22
1424/KH-PGD&ĐT Số 1424 KH-PGD&ĐT Kế hoạch tổ chức giải Võ thuật cổ truyền học sinh phổ thông năm học 2022-2023 05/12/22
1392/KH-PGD&ĐT Số 1392 KH-PGD&ĐT Kế hoạch tổ chức Hội thi Cô và bé sáng tạo năm học 2022-2023 25/11/22
1386/KH-PGDĐT Số 1386 KH-PGDĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo chuyên đề điểm “Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học” - Năm học 2022 - 2023 24/11/22
1365/KH-PGD&ĐT Số 1365 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp thị xã năm học 2022-2023 18/11/22
1178/KH-PGD&ĐT Số 1178 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Về việc thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2022-2023 14/10/22
1093/KH-PGD&ĐT Số 1093 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh ngành Giáo dục giai đoạn 2022 - 2025 26/09/22
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 336 mục.
trong 17