Văn bản mới nhất
Số 2712 SGDĐT-GDTXMN V.v tổ chức các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và phối hợp tổ chức một số hoạt động trọng tâm cấp tỉnh
Số 2711 KH-BCĐXDXHHT Kế hoạch Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và phân công dự các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh
Số 302-KH TU Kế hoạch phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU, ngày 05 9 2023 và Kế hoạch số 319-KH TU, ngày 31 8 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 1523 PGD&ĐT V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh trong các trường học trên địa bàn thị xã
Số 2654 SGDĐT-VP V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh
Số 1521 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2023-2024
Số 2647 UBND-VHXH V v tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Số 251 KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT TU ngày 29 5 2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước quản lý, giáo dục
Số 2641 SGDĐT-GDPT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2023-2024
Số 2593 SGDĐT-KHTC HƯỚNG DẪN Thực hiện Nghị quyết số 34 2021 NQ-HĐND ngày 27 8 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1497/KH-PGD&ĐT Số 1497 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán trong Chương trình GDPT 2018 và tổ chức bồi dưỡng ôn tập cho học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 20/09/23
1482/KH-PGD&ĐT Số 1482 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thường xuyên Năm học 2023-2024 18/09/23
1265/KH-PGD&ĐT Số 1265 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tập huấn về lồng ghép giới trong quản lý, dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 11/08/23
1255/KH-PGD&ĐT Số 1255 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm tra đánh giá Tiếng Anh theo chuẩn năng lực đầu ra cấp THCS nâng cao chất lượng bồi dưỡng, hướng dẫn cho học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT 08/08/23
1253/KH-PGD&ĐT Số 1253 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tập huấn giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập và học sinh di cư có hoàn cảnh khó khăn 08/08/23
1246/KH-PGD&ĐT số 1246 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm tra đánh giá Tiếng Anh theo chuẩn năng lực đầu ra cấp THCS 05/08/23
145/KH-TT&VH-GDĐT Số 145 KH-TT&VH-GDĐT Kế hoạch tổ chức triển khai Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2023 15/06/23
716 /KH-PGD&ĐT Số 716 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2023 22/05/23
566/KH-PGD&ĐT Số 566 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều năm 2023 25/04/23
533/KH-PGD&ĐT Số 533 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng đội tuyển Tin học trẻ thị xã Đông Triều tham dự Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXIV, năm 2023 18/04/23
327/KH-PGD&ĐT Số 327 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn hƣớng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lƣợng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã 24/03/23
327/KH-PGD&ĐT Số 327 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn hƣớng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lƣợng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trƣờng Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã 24/03/23
26-KH/LN-ĐT Số 26-KH LN-ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều lần thứ XIII, năm 2023 20/03/23
261/KH-PGD&ĐT Số 261 KH-PGD&ĐT Kế hoạch Thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới” 16/03/23
256/KH-PGD&ĐT Số 256 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong trường học năm 2023 15/03/23
258/PGD&ĐT Số 258 PGD&ĐT Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong ngành Giáo dục năm 2023 15/03/23
207 /KH-PGD&ĐT Số 207 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều 03/03/23
172/KH-PGD&ĐT Số 172 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Công tác Hội nhập Quốc tế ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 24/02/23
171/PGD&ĐT Số 171 PGD&ĐT V v tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thị xã 23/02/23
154/KH-PGD&ĐT Số 154 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục năm 2023 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Thành lập tỉnh Quảng Ninh 30 10 1963 - 30 10 2023 và triển khai Đề án “Đổi mới phong trào thi đua yêu nước trên địa QN 20/02/23
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 349 mục.
trong 18