Văn bản mới nhất
Số 3398 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Tập huấn chuyên đề dạy học môn Nghệ thuật Âm nhạc, Mĩ thuật cấp trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Số 3580 UBND-NV V.v triển khai thực hiện Quyết định số 71 QĐ- TTg ngày 10 2 2023 của Thủ tướng Chính phủ
Số 7576 VP.UBND-VHXH V.v triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ GD &ĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lương người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập
Số 1838 PGD&ĐT HƯỚNG DẪN tổ chức dạy học hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Số 3376 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh trong trường học giai đoạn 2023 - 2030
Sô 24-CTr TU Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã thực hiện Nghị quyết số 13-NQ TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
Số 5607 CCTKVUQ-TTTBTK V.v chính sách thuế một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục
Số 3545 UBND-VP V.v triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 2023 NQ-HĐND ngày 31 10 2023 của HĐND tỉnh
Số 3464 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH tặng bằng khen cho 01 nhóm tác giả đạt giải Nhất và 02 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động, tham gia Cuộc thi Sáng tạo thành thiếu niên nhi đồng tỉnh Qn lần thứ VIII năm 2023
Số 20 2020 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1811/KH-PGD&ĐT Số 1811 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp thị xã học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2023-2024 19/11/23
1748/KH-PGD&ĐT Số 1748 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp thị xã năm học 2023-2024 09/11/23
1555/KH-PGD&ĐT Số 1555 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Hoi thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học, nam hoc 2023-2024 06/10/23
1497/KH-PGD&ĐT Số 1497 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán trong Chương trình GDPT 2018 và tổ chức bồi dưỡng ôn tập cho học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 20/09/23
1482/KH-PGD&ĐT Số 1482 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thường xuyên Năm học 2023-2024 18/09/23
1265/KH-PGD&ĐT Số 1265 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tập huấn về lồng ghép giới trong quản lý, dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 11/08/23
1255/KH-PGD&ĐT Số 1255 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm tra đánh giá Tiếng Anh theo chuẩn năng lực đầu ra cấp THCS nâng cao chất lượng bồi dưỡng, hướng dẫn cho học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT 08/08/23
1253/KH-PGD&ĐT Số 1253 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tập huấn giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập và học sinh di cư có hoàn cảnh khó khăn 08/08/23
1246/KH-PGD&ĐT số 1246 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm tra đánh giá Tiếng Anh theo chuẩn năng lực đầu ra cấp THCS 05/08/23
145/KH-TT&VH-GDĐT Số 145 KH-TT&VH-GDĐT Kế hoạch tổ chức triển khai Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2023 15/06/23
716 /KH-PGD&ĐT Số 716 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2023 22/05/23
566/KH-PGD&ĐT Số 566 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều năm 2023 25/04/23
533/KH-PGD&ĐT Số 533 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng đội tuyển Tin học trẻ thị xã Đông Triều tham dự Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXIV, năm 2023 18/04/23
327/KH-PGD&ĐT Số 327 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn hƣớng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lƣợng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trƣờng Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã 24/03/23
327/KH-PGD&ĐT Số 327 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn hƣớng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lƣợng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã 24/03/23
26-KH/LN-ĐT Số 26-KH LN-ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều lần thứ XIII, năm 2023 20/03/23
261/KH-PGD&ĐT Số 261 KH-PGD&ĐT Kế hoạch Thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới” 16/03/23
258/PGD&ĐT Số 258 PGD&ĐT Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong ngành Giáo dục năm 2023 15/03/23
256/KH-PGD&ĐT Số 256 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong trường học năm 2023 15/03/23
207 /KH-PGD&ĐT Số 207 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều 03/03/23
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 352 mục.
trong 18