Văn bản mới nhất
Số 05 BTC V v triệu tập thí sinh, CBGV tham dự Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXIV, năm 2023
Số 1509 UBND-GDĐT về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phối hợp, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện tổ chức các Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 237 UBND-BC Báo cáo kết quả đánh giá chỉ số Cải cách hành chính các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã và đánh giá các chỉ số PAR- INDEX, SIPAS, DGI, DDCI, ICT- INDEX thị xã năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo
Số 109 TB-UBND Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Khắc Dũng, PCT UBND thị xã, Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm hoạc 2023- 2024 thị xã Đông Triều
Số 1255 TB-SGDĐT Thông báo chương trình công tác tháng 6 năm 2023
Số 57 HD-TU Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 1313 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 CT-TTg ngày 19 4 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
Số 148 KH-BCĐ Kế hoạch triển khai công tác phối hợp, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện tổ chức các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023- 2024, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 05 TB-BTC Về việc nộp hồ sơ tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, năm 2023
Số 740 PGD&ĐT V v triệu tập CBQL, GV tham gia Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 8 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
716 /KH-PGD&ĐT Số 716 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2023 22/05/23
566/KH-PGD&ĐT Số 566 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều năm 2023 25/04/23
533/KH-PGD&ĐT Số 533 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng đội tuyển Tin học trẻ thị xã Đông Triều tham dự Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXIV, năm 2023 18/04/23
327/KH-PGD&ĐT Số 327 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn hƣớng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lƣợng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã 24/03/23
327/KH-PGD&ĐT Số 327 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn hƣớng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lƣợng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trƣờng Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã 24/03/23
26-KH/LN-ĐT Số 26-KH LN-ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều lần thứ XIII, năm 2023 20/03/23
261/KH-PGD&ĐT Số 261 KH-PGD&ĐT Kế hoạch Thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới” 16/03/23
256/KH-PGD&ĐT Số 256 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong trường học năm 2023 15/03/23
258/PGD&ĐT Số 258 PGD&ĐT Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong ngành Giáo dục năm 2023 15/03/23
207 /KH-PGD&ĐT Số 207 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều 03/03/23
172/KH-PGD&ĐT Số 172 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Công tác Hội nhập Quốc tế ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 24/02/23
171/PGD&ĐT Số 171 PGD&ĐT V v tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thị xã 23/02/23
154/KH-PGD&ĐT Số 154 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục năm 2023 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Thành lập tỉnh Quảng Ninh 30 10 1963 - 30 10 2023 và triển khai Đề án “Đổi mới phong trào thi đua yêu nước trên địa QN 20/02/23
121/KH-PGD&ĐT Số 121 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS thị xã Đông Triều năm học 2022 - 2023 10/02/23
111/KH-PGD&ĐT Số 111 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai Chƣơng trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học Giáo dục mầm non - Năm học 2022 - 2023 08/02/23
104 /KH-PGD&ĐT Số 104 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 131 NQ-HĐND ngày 09 12 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2022-2025 07/02/23
1492/KH-PGD&ĐT Số 1492 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Hội thảo, tập huấn xây dựng bài học STEM và tổ chức hoạt động giáo dục STEM cấp THCS năm học 2022-2023 20/12/22
1479/KH-PGD&ĐT Số 1479 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn chuyên đề về nâng cao chất lƣợng dạy và học môn Tin học Chương trình GDPT 2018 cấp trung học 14/12/22
1478/KH-PGD&ĐT Số 1478 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán cấp trung học cơ sở năm học 2022-2023 14/12/22
1444/KH-PGD&ĐT Số 1444 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi KHKT học sinh trung học cơ sở cấp thị xã năm học 2022-2023 09/12/22
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 342 mục.
trong 18