Văn bản mới nhất
Số 26 VP.UBND-NC Thông báo Quyết định số 101 QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về Phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024-2030
Số 48 KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền năm 2024
Số 1484-CV TU V.v thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tại Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo tỉnh
Số 229 PGD&ĐT V.v triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia công tác kiểm tra, đánh giá và công nhận kết quả PCGD, XMC năm 2023
Số 531 TB-BTC Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Quảng Ninh, năm học 2023-2024
Số 527 BTC-HKPĐ V.v tiếp tục tổ chức các môn thi còn lại tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2024
Số 02 2024 QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09 2022 QĐ-TTg ngày 04 4 2022 của Thủ Tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Số 47 KH-UBND KẾ HOẠCH Phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 3796 UBND-TNMT V.v công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của thị xã Đông Triều
Số 498 SGDĐT-GDPT V.v tiếp tục tổ chức việc trồng cây trong ngành Giáo dục
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
142/PGD&ĐT Số 142 PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học học kỳ I năm học 2023- 2024, phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2023-2024 31/01/24
127/PGD&ĐT Số 127 PGD&ĐT KẾT LUẬN Kết luận Hội nghị tập huấn công tác quản lí, khai thác và sử dụng thiết bị dạy học đối với các cơ sở giáo dục phổ thông 30/01/24
126/BC-PGDĐT Số 126 BC-PGDĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS học kì I, phương hướng nhiệm vụ học kì II năm học 2023-2024 26/01/24
835/BC-PGD&ĐT Số 835 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2022-2023 13/06/23
806/PGD&ĐT Số 806 PGD&ĐT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XOÁ MÙ CHỮ CHO NGƯỜI DÂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 06/06/23
733/BC-PGD&ĐT Số 733 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022- 2023 26/05/23
599/BC-BTC Số 599 BC-BTC BÁO CÁO Kết quả Hội thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều lần thứ XIII, năm 2023 30/04/23
03/BC-BTC Số 03 BC-BTC BÁO CÁO Kết quả tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp thị xã năm học 2022 - 2023 20/04/23
223/BC-PGD&ĐT Số 223 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2022, triển khai bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh năm 2023 10/03/23
49/BC-PGD&ĐT Số 49 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh học kì I, năm học 2022- 2023 16/01/23
32/BC-PGD&ĐT Số 32 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học học kì I, phương hướng nhiệm vụ học kì II năm học 2022-2023 11/01/23
25/BC-PGD&ĐT Số 25 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả tổ chức cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2022-2023 08/01/23
743/BC-PGD&ĐT Số 743 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tổng kết 10 năm Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học 13/07/22
612/PGD&ĐT Số 612 PGD&ĐT BÁO CÁO Đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục thường xuyên 15/06/22
603/BC-PGD&ĐT Số 603 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tổng kết triển khai thực hiện Chƣơng trình, sách giáo khoa theo Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6 14/06/22
595/BC-PGD&ĐT Số 595 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục tiểu học 10/06/22
583/BC-PGD&ĐT Số 583 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022 08/06/22
04/BC-BTC 04 BC-BTC BÁO CÁO Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp thị xã năm học 2021 - 2022 02/04/22
190/BC-PGD&ĐT Số 190 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tình hình tổ chức dạy học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thị xã Đông Triều năm học 2021-2022 02/03/22
77/BC-PGD&ĐT Số 77 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Sơ kết thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học kỳ I, năm học 2021-2022 25/01/22
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 81 mục.
trong 5