Văn bản mới nhất
Số 2712 SGDĐT-GDTXMN V.v tổ chức các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và phối hợp tổ chức một số hoạt động trọng tâm cấp tỉnh
Số 2711 KH-BCĐXDXHHT Kế hoạch Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và phân công dự các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh
Số 302-KH TU Kế hoạch phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU, ngày 05 9 2023 và Kế hoạch số 319-KH TU, ngày 31 8 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 1523 PGD&ĐT V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh trong các trường học trên địa bàn thị xã
Số 2654 SGDĐT-VP V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh
Số 1521 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2023-2024
Số 2647 UBND-VHXH V v tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Số 251 KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT TU ngày 29 5 2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước quản lý, giáo dục
Số 2641 SGDĐT-GDPT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2023-2024
Số 2593 SGDĐT-KHTC HƯỚNG DẪN Thực hiện Nghị quyết số 34 2021 NQ-HĐND ngày 27 8 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
835/BC-PGD&ĐT Số 835 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2022-2023 13/06/23
806/PGD&ĐT Số 806 PGD&ĐT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XOÁ MÙ CHỮ CHO NGƯỜI DÂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 06/06/23
733/BC-PGD&ĐT Số 733 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022- 2023 26/05/23
599/BC-BTC Số 599 BC-BTC BÁO CÁO Kết quả Hội thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều lần thứ XIII, năm 2023 30/04/23
03/BC-BTC Số 03 BC-BTC BÁO CÁO Kết quả tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp thị xã năm học 2022 - 2023 20/04/23
223/BC-PGD&ĐT Số 223 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2022, triển khai bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh năm 2023 10/03/23
49/BC-PGD&ĐT Số 49 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh học kì I, năm học 2022- 2023 16/01/23
32/BC-PGD&ĐT Số 32 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học học kì I, phương hướng nhiệm vụ học kì II năm học 2022-2023 11/01/23
25/BC-PGD&ĐT Số 25 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả tổ chức cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2022-2023 08/01/23
743/BC-PGD&ĐT Số 743 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tổng kết 10 năm Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học 13/07/22
612/PGD&ĐT Số 612 PGD&ĐT BÁO CÁO Đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục thường xuyên 15/06/22
603/BC-PGD&ĐT Số 603 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tổng kết triển khai thực hiện Chƣơng trình, sách giáo khoa theo Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6 14/06/22
595/BC-PGD&ĐT Số 595 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục tiểu học 10/06/22
583/BC-PGD&ĐT Số 583 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022 08/06/22
04/BC-BTC 04 BC-BTC BÁO CÁO Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp thị xã năm học 2021 - 2022 02/04/22
190/BC-PGD&ĐT Số 190 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tình hình tổ chức dạy học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thị xã Đông Triều năm học 2021-2022 02/03/22
77/BC-PGD&ĐT Số 77 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Sơ kết thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học kỳ I, năm học 2021-2022 25/01/22
17/PGD&ĐT Số 17 PGD&ĐT Báo cáo Về việc tổ chức cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2021-2022 07/01/22
656/PGD&ĐT Số 656 PGD&ĐT BÁO CÁO Đánh giá Hội thi thiết kế bài giảng E-learning thị xã Đông Triều năm học 2020-2021 29/05/21
773/BC-PGD&ĐT Số 773 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020 08/07/20
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 78 mục.
trong 4