Văn bản mới nhất
Số 05 BTC V v triệu tập thí sinh, CBGV tham dự Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXIV, năm 2023
Số 1509 UBND-GDĐT về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phối hợp, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện tổ chức các Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 237 UBND-BC Báo cáo kết quả đánh giá chỉ số Cải cách hành chính các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã và đánh giá các chỉ số PAR- INDEX, SIPAS, DGI, DDCI, ICT- INDEX thị xã năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo
Số 109 TB-UBND Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Khắc Dũng, PCT UBND thị xã, Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm hoạc 2023- 2024 thị xã Đông Triều
Số 1255 TB-SGDĐT Thông báo chương trình công tác tháng 6 năm 2023
Số 57 HD-TU Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 1313 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 CT-TTg ngày 19 4 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
Số 148 KH-BCĐ Kế hoạch triển khai công tác phối hợp, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện tổ chức các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023- 2024, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 05 TB-BTC Về việc nộp hồ sơ tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, năm 2023
Số 740 PGD&ĐT V v triệu tập CBQL, GV tham gia Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 8 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
733/BC-PGD&ĐT Số 733 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022- 2023 26/05/23
599/BC-BTC Số 599 BC-BTC BÁO CÁO Kết quả Hội thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều lần thứ XIII, năm 2023 30/04/23
03/BC-BTC Số 03 BC-BTC BÁO CÁO Kết quả tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp thị xã năm học 2022 - 2023 20/04/23
223/BC-PGD&ĐT Số 223 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2022, triển khai bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh năm 2023 10/03/23
49/BC-PGD&ĐT Số 49 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh học kì I, năm học 2022- 2023 16/01/23
32/BC-PGD&ĐT Số 32 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học học kì I, phương hướng nhiệm vụ học kì II năm học 2022-2023 11/01/23
25/BC-PGD&ĐT Số 25 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả tổ chức cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2022-2023 08/01/23
743/BC-PGD&ĐT Số 743 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tổng kết 10 năm Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học 13/07/22
612/PGD&ĐT Số 612 PGD&ĐT BÁO CÁO Đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục thường xuyên 15/06/22
603/BC-PGD&ĐT Số 603 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tổng kết triển khai thực hiện Chƣơng trình, sách giáo khoa theo Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6 14/06/22
595/BC-PGD&ĐT Số 595 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục tiểu học 10/06/22
583/BC-PGD&ĐT Số 583 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022 08/06/22
04/BC-BTC 04 BC-BTC BÁO CÁO Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp thị xã năm học 2021 - 2022 02/04/22
190/BC-PGD&ĐT Số 190 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tình hình tổ chức dạy học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thị xã Đông Triều năm học 2021-2022 02/03/22
77/BC-PGD&ĐT Số 77 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Sơ kết thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học kỳ I, năm học 2021-2022 25/01/22
17/PGD&ĐT Số 17 PGD&ĐT Báo cáo Về việc tổ chức cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2021-2022 07/01/22
656/PGD&ĐT Số 656 PGD&ĐT BÁO CÁO Đánh giá Hội thi thiết kế bài giảng E-learning thị xã Đông Triều năm học 2020-2021 29/05/21
773/BC-PGD&ĐT Số 773 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020 08/07/20
572/BC-PGD&ĐT Số 572 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO TỔNG KẾT HỘI THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING NĂM HỌC 2019-2020 28/05/20
578/PGD&ĐT-CMTH Số 578 PGD&ĐT-CMTH BÁO CÁO TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THỊ XÃ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2019-2020 27/05/20
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 76 mục.
trong 4