Văn bản mới nhất
Số 2744 SGDĐT-VP V.v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho học sinh các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh năm 2023
Số 2986 UBND-VP V.v quán triệt, thực hiện Kế hoạch số 320-KH TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ TW ngày 11 7 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cá
Số 77 KHPH-STP-SGDĐT Kế hoạch phối hợp Tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và VPPL cho HS các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023
Số 2989 UBND-VP thông báo Thông tư số 06 2023 TTBXD ngày 08 9 2023 của Bộ Xây dựng
Số 2738 SGDĐT-TCCBQLCL V.v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024
Số 289 VH&TT V.v phổ cập Bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Số 2733 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 10 năm 2023
Số 2736 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước học sinh trong trường học giai đoạn 2023 - 2025
Số 1298 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐINH Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc
Số 2728 SGDĐT-VP V.v Quán triệt, triển khai thông báo số 127 TB-VP.UBND ngày 30 8 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
835/BC-PGD&ĐT Số 835 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2022-2023 13/06/23
806/PGD&ĐT Số 806 PGD&ĐT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XOÁ MÙ CHỮ CHO NGƯỜI DÂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 06/06/23
733/BC-PGD&ĐT Số 733 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022- 2023 26/05/23
599/BC-BTC Số 599 BC-BTC BÁO CÁO Kết quả Hội thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều lần thứ XIII, năm 2023 30/04/23
03/BC-BTC Số 03 BC-BTC BÁO CÁO Kết quả tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp thị xã năm học 2022 - 2023 20/04/23
223/BC-PGD&ĐT Số 223 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2022, triển khai bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh năm 2023 10/03/23
49/BC-PGD&ĐT Số 49 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh học kì I, năm học 2022- 2023 16/01/23
32/BC-PGD&ĐT Số 32 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học học kì I, phương hướng nhiệm vụ học kì II năm học 2022-2023 11/01/23
25/BC-PGD&ĐT Số 25 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả tổ chức cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2022-2023 08/01/23
743/BC-PGD&ĐT Số 743 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tổng kết 10 năm Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học 13/07/22
612/PGD&ĐT Số 612 PGD&ĐT BÁO CÁO Đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục thường xuyên 15/06/22
603/BC-PGD&ĐT Số 603 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tổng kết triển khai thực hiện Chƣơng trình, sách giáo khoa theo Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6 14/06/22
595/BC-PGD&ĐT Số 595 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục tiểu học 10/06/22
583/BC-PGD&ĐT Số 583 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022 08/06/22
04/BC-BTC 04 BC-BTC BÁO CÁO Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp thị xã năm học 2021 - 2022 02/04/22
190/BC-PGD&ĐT Số 190 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tình hình tổ chức dạy học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thị xã Đông Triều năm học 2021-2022 02/03/22
77/BC-PGD&ĐT Số 77 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Sơ kết thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học kỳ I, năm học 2021-2022 25/01/22
17/PGD&ĐT Số 17 PGD&ĐT Báo cáo Về việc tổ chức cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2021-2022 07/01/22
656/PGD&ĐT Số 656 PGD&ĐT BÁO CÁO Đánh giá Hội thi thiết kế bài giảng E-learning thị xã Đông Triều năm học 2020-2021 29/05/21
773/BC-PGD&ĐT Số 773 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020 08/07/20
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 78 mục.
trong 4