Văn bản mới nhất
Số 3571 SGDĐT-VP V.v hướng dẫn triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục theo Quyết định số 4725 QĐ-BGDĐT
Số 327 KH-BCĐ KẾ HOẠCH tổ chức Lễ khai mạc - Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng thị xã Đông Triều lần XI, năm 2023-2024
Số 3467 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH hực hiện Kế hoạch hành động số 281 KH-UBND ngày 10 11 2023 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU ngày 05 9 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong nâng cao chất lượ
Số 3730 UBND-VP V.v thông báo Quyết định số 28 2023 QĐ- TTg của thủ tướng Chính phủ mới ban hành
Số 1919 PGD&ĐT V.v triệu tập đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện tài liệu giáo dục địa phương lớp 8
Số 1921 PGD&ĐT V.v góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 01 2017 TT-BGDĐT ngày 13 01 2017
Số 4068 QĐ-BGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH phe duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhân tốt nghiệp THPT từ năm 2025
Số 3845 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt sách giáo khoa Tiếng dân tộc thiểu số lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
Số 21 2023 TT-BGDĐT THÔNG TỪ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hõ trợ giáo dục khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập
Số 3480 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 12 năm 2023
Văn bản
  • Số 1479 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn chuyên đề về nâng cao chất lƣợng dạy và học môn Tin học Chương trình GDPT 2018 cấp trung học
  • «Trở về
Số hiệu: 1479/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/12/22
Cơ quan ban hành: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 3