Văn bản
  • Số 24 KH-BĐHPCGDXMC KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn thị xã năm 2022
  • «Trở về
Số hiệu: 24/KH-BĐHPCGDXMC
Ngày ban hành: 11/01/22
Cơ quan ban hành: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 6