Văn bản
  • Số 1484 TB-PGD&ĐT Lịch trực Tết Dương lịch năm 2022 cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
  • «Trở về
Số hiệu: 1484/TB-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/12/21
Cơ quan ban hành: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 1