Văn bản
  • Số 1464 PGD&ĐT V v bàn giao cơ sở vật chất và chuyển địa điểm dạy học tập trường TH Mạo Khê B sang trường TH Vĩnh Khê
  • «Trở về
Số hiệu: 1464/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 25/12/21
Cơ quan ban hành: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 2