Văn bản
  • Số 1443 PGD&ĐT V v bàn giao cơ sở vật chất và chuyển địa điểm dạy học của trường THCS Nguyễn Du sang trường TH Kim Đồng
  • «Trở về
Số hiệu: 1443/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/12/21
Cơ quan ban hành: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 2