Văn bản
  • Số 1425 PGD&ĐT-THCS V v tham gia Hội nghị tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên trung học
  • «Trở về
Số hiệu: 1425/PGD&ĐT-THCS
Ngày ban hành: 16/12/21
Cơ quan ban hành: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 6