Văn bản
  • Số 182 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng coi thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp thị xã năm học 2021-2022
  • «Trở về
Số hiệu: 182/QĐ-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/12/21
Cơ quan ban hành: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 4