Văn bản mới nhất
Số 2991 HD-SGDĐT-SYT Hướng dẫn phối hợp chỉ đạo và thực hiện công tác y tế trường học
Số 51 KH-UBND Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần thị xã Đông Triều giai đoạn 2023 - 2025
Số 788 UBND-VP Thông báo văn bản mới ban hành
Số 806 UBND-VP V.v thông báo văn bản mới ban hành Quyết định số 292 QĐ- LĐTBXH của Bộ trưởng bộ Lao động - Thương binh và xã hội mới ban hành
Số 495 SGDĐT-VP V v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Số 327 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn hƣớng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lƣợng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trƣờng Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã
Số 729 QĐ-UBND Quyết định V v ban hành kế hoạch Triển khai giai đoạn 2 thực hiện quyết định số 1008 QĐ - TTg ngày 02 6 2016 của TTCP phê duyệt đề án Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mâm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số
Số 55 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động nhân này Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023 và Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm
Số 61 KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023
Số 49 KH-UBND KẾ HOẠCH riển khai thực hiện Chỉ thị số 01 C - g ngày 03 01 2023 của hủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn thị xã Đông Triều
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
544/QĐ-BTC Số 544 QĐ-BTC Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Đông Triều lần thứ VIII, năm 2023 28/02/23
303/QĐ-UBND Số 303 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính thị xã Đông Triều năm 2023 24/02/23
291/QĐ-UBND Số 291 QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của UBND thị xã Đông Triều 22/02/23
301/QĐ-UBND Số 301 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023 22/02/23
274/QĐ-UBND Số 274 QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập BTC cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Đông Triều lần thứ VIII, năm 2023 20/02/23
103/QĐ-UBND Số 103 QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính thị xã Đông Triều năm 2023 17/01/23
08/QĐ-UBND Số 08 QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2022 04/01/23
2678/QĐ-UBND Số 2678 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” cấp huyện năm 2022 23/12/22
04/2022/QĐ-UBND Số 04 2022 QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn thị xã Đông Triều 14/12/22
2657/QĐ-UBND Số 2657 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16, năm 2023 10/12/22
2563/QĐ-UBND Số 2563 QĐ-UBND Quyết định Thành lập Tổ rà soát công tác quản lý, sử dụng trang TBDH ngành GD tại các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn thị xã Đông Triều 08/12/22
2309/QĐ-UBND Số 2309 QĐ-UBND Quyết định V.v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính 06/12/22
2308/QĐ-UBND Số 2308 QĐ-UBND Quyết định V.v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính 06/12/22
2299/QĐ-UBND Số 2299 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công công việc của Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thị xã Đông Triều khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 05/12/22
1995/QĐ-UBND Số 1995 QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 11 1982-20 11 2022 09/11/22
1784/QĐ-UBND Số 1784 QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế xét, công nhận và công nhận lại phường đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn thị xã Đông Triều 10/10/22
1700/QĐ-UBND Số 1700 QĐ-UBND Quyết định V.v kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã giai đoạn 2021 - 2030 30/09/22
1678/QĐ-UBND Số 1678 QĐ-UBND Quyết định V.v kiện toàn BCĐ, Tổ thư ký làm nhiệm vụ phổ cấp giáo dục, xóa mù chữ thị xã Đông Triều giai đoạn 2021- 2025 27/09/22
1625/QĐ-UBND Số 1625 QĐ-UBND Quyết định thành lập Tổ rà soát, thẩm định văn bản do các cơ quan, đơn vị, tham mưu trình Chủ tịch UBND thị xã ban hành 16/09/22
1207/QĐ-UBND Số 1207 QĐ-UBND Quyết đinh ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Hành chính công thị xã với các cơ quan chuyên môn, đơn vị có thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm Hành chính công thị xã và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã Đông 11/08/22
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 221 mục.
trong 12