Văn bản mới nhất
Số 2712 SGDĐT-GDTXMN V.v tổ chức các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và phối hợp tổ chức một số hoạt động trọng tâm cấp tỉnh
Số 2711 KH-BCĐXDXHHT Kế hoạch Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và phân công dự các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh
Số 302-KH TU Kế hoạch phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU, ngày 05 9 2023 và Kế hoạch số 319-KH TU, ngày 31 8 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 1523 PGD&ĐT V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh trong các trường học trên địa bàn thị xã
Số 2654 SGDĐT-VP V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh
Số 1521 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2023-2024
Số 2647 UBND-VHXH V v tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Số 251 KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT TU ngày 29 5 2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước quản lý, giáo dục
Số 2641 SGDĐT-GDPT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2023-2024
Số 2593 SGDĐT-KHTC HƯỚNG DẪN Thực hiện Nghị quyết số 34 2021 NQ-HĐND ngày 27 8 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
2669/QĐ-BCĐ Số 2669 QĐ-BCĐ Quyết định V.v thành lập BTC phối hợp tổ chức các môn thi Bơi, võ cổ truyền và bóng đá HKPĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 UBND thị xã Đông Triều đăng cai 15/09/23
2506/QĐ-UBND Số 2506 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH thành lập BCĐ Hội khỏe phù đổng thị xã Đông Triều lần thứ XI, năm 2023- 2024 12/09/23
QĐ-BCĐ Số 2541 QĐ-BCĐ Quyết định V.v thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban Tổ chức Hội khỏe phù đổng thị xã Đông Triều lần thứ XI, năm 2023- 2024 11/09/23
2058/QĐ-UBND Số 2058 QĐ-UBND QUYẾT ĐINH V.v công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, tập thể lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở, và giấy khen các tập thể cá nhân năm học 2022-2023 22/08/23
2047/QĐ-UBND Số 2047 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH về việc đánh giá, xếp loại năm học 2022-2023 đối với tập thể lãnh đạo và cá nhân lãnh đạo, quản lý các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đông Triều 11/08/23
1512/QĐ-UBND Số 1512 QĐ-UBND Quyết định V v Kiện toàn BCĐ xây dựng xã hội học tập thị xã Đông Triều giai đoạn 2021- 2030 28/06/23
192/QĐ-UBND Số 192 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V v ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của UBND thị xã Đông Triều 23/06/23
1184/QĐ-UBND Số 1184 QĐ-UBND Quyết định thành lập BCĐ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023- 2024 thị xã Đông Triều 24/05/23
1379/QĐ-UBND Số 1379 QĐ-UBND Quyết định V v công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 2015 14/05/23
1380/QĐ-UBND Số 1380 QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 2015 14/05/23
943/QĐ-BTC Số 943 QĐ-BTC Quyết định Công nhận kết quả Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Đông Triều lần thứ VIII, năm 2023 28/04/23
944/QĐ-BTC Số 944 QĐ-BTC Quyết định Về việc lựa chọn các sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh QN lần thứ VIII 28/04/23
948/QĐ-UBND Số 948 QĐ-UBND Quyết định V.v phân vùng tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023- 2024 27/04/23
923/QĐ-BTC Số 923 QĐ-BTC Quyết định Thành lập BGK cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Đông Triều lần thứ VIII, năm 2023 20/04/23
924/QĐ-BTC Số 924 QĐ-BTC Quyết định Thành lập tổ phục vụ cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Đông Triều lần thứ VIII, năm 2023 20/04/23
780/QĐ-TCT Số 780 QĐ-TCT QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 thị xã Đông Triều 29/03/23
689/QĐ-UBND Số 689 QĐ-UBND Quyết định V.v phân công công việc của Chủ tịch UBND, các Phó chủ tịch và các ủy viên UBND thị xx khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 16/03/23
544/QĐ-BTC Số 544 QĐ-BTC Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Đông Triều lần thứ VIII, năm 2023 28/02/23
303/QĐ-UBND Số 303 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính thị xã Đông Triều năm 2023 24/02/23
291/QĐ-UBND Số 291 QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của UBND thị xã Đông Triều 22/02/23
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 239 mục.
trong 12