Văn bản mới nhất
Số 05 BTC V v triệu tập thí sinh, CBGV tham dự Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXIV, năm 2023
Số 1509 UBND-GDĐT về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phối hợp, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện tổ chức các Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 237 UBND-BC Báo cáo kết quả đánh giá chỉ số Cải cách hành chính các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã và đánh giá các chỉ số PAR- INDEX, SIPAS, DGI, DDCI, ICT- INDEX thị xã năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo
Số 109 TB-UBND Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Khắc Dũng, PCT UBND thị xã, Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm hoạc 2023- 2024 thị xã Đông Triều
Số 1255 TB-SGDĐT Thông báo chương trình công tác tháng 6 năm 2023
Số 57 HD-TU Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 1313 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 CT-TTg ngày 19 4 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
Số 148 KH-BCĐ Kế hoạch triển khai công tác phối hợp, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện tổ chức các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023- 2024, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 05 TB-BTC Về việc nộp hồ sơ tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, năm 2023
Số 740 PGD&ĐT V v triệu tập CBQL, GV tham gia Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 8 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1184/QĐ-UBND Số 1184 QĐ-UBND Quyết định thành lập BCĐ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023- 2024 thị xã Đông Triều 24/05/23
943/QĐ-BTC Số 943 QĐ-BTC Quyết định Công nhận kết quả Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Đông Triều lần thứ VIII, năm 2023 28/04/23
944/QĐ-BTC Số 944 QĐ-BTC Quyết định Về việc lựa chọn các sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh QN lần thứ VIII 28/04/23
948/QĐ-UBND Số 948 QĐ-UBND Quyết định V.v phân vùng tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023- 2024 27/04/23
923/QĐ-BTC Số 923 QĐ-BTC Quyết định Thành lập BGK cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Đông Triều lần thứ VIII, năm 2023 20/04/23
924/QĐ-BTC Số 924 QĐ-BTC Quyết định Thành lập tổ phục vụ cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Đông Triều lần thứ VIII, năm 2023 20/04/23
780/QĐ-TCT Số 780 QĐ-TCT QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 thị xã Đông Triều 29/03/23
689/QĐ-UBND Số 689 QĐ-UBND Quyết định V.v phân công công việc của Chủ tịch UBND, các Phó chủ tịch và các ủy viên UBND thị xx khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 16/03/23
544/QĐ-BTC Số 544 QĐ-BTC Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Đông Triều lần thứ VIII, năm 2023 28/02/23
303/QĐ-UBND Số 303 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính thị xã Đông Triều năm 2023 24/02/23
291/QĐ-UBND Số 291 QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của UBND thị xã Đông Triều 22/02/23
301/QĐ-UBND Số 301 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023 22/02/23
274/QĐ-UBND Số 274 QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập BTC cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Đông Triều lần thứ VIII, năm 2023 20/02/23
585/QĐ-UBND Số 585 QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đề án thực hiện chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi gắn với thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 16/02/23
103/QĐ-UBND Số 103 QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính thị xã Đông Triều năm 2023 17/01/23
08/QĐ-UBND Số 08 QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2022 04/01/23
2678/QĐ-UBND Số 2678 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” cấp huyện năm 2022 23/12/22
04/2022/QĐ-UBND Số 04 2022 QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn thị xã Đông Triều 14/12/22
2657/QĐ-UBND Số 2657 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16, năm 2023 10/12/22
2563/QĐ-UBND Số 2563 QĐ-UBND Quyết định Thành lập Tổ rà soát công tác quản lý, sử dụng trang TBDH ngành GD tại các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn thị xã Đông Triều 08/12/22
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 230 mục.
trong 12