Văn bản mới nhất
Số 729 QĐ-UBND Quyết định V v ban hành kế hoạch Triển khai giai đoạn 2 thực hiện quyết định số 1008 QĐ - TTg ngày 02 6 2016 của TTCP phê duyệt đề án Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mâm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số
Số 55 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động nhân này Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023 và Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm
Số 61 KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023
Số 49 KH-UBND KẾ HOẠCH riển khai thực hiện Chỉ thị số 01 C - g ngày 03 01 2023 của hủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 279 PGD&ĐT V v tăng cường công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ tại cơ sở GDMN trên địa bàn thị xã
Số 62 KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023
Số 54 KH-UBND KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30 10 1963 - 30 10 2023
Số 57 TB-UBND Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 271 TB-PGD&ĐT THÔNG BÁO Kết luận hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng quản trị, vận hành các hệ thống trực tuyến quản lí trường học
Số 60 ĐL-VHTT-GDĐT Điều lệ Giải Bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Quảng Ninh năm học 2022 - 2023
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
62/KH-UBND Số 62 KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023 16/03/23
61/KH-UBND Số 61 KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023 16/03/23
57/KH-UBND Số 57 KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Đông Triều 15/03/23
51/KH-UBND Số 51 KH-UBND KẾ HOẠCH Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ 2 13/03/23
54/KH-UBND Số 54 KH-UBND KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30 10 1963 - 30 10 2023 10/03/23
55/KH-UBND Số 55 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động nhân này Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023 và Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm 09/03/23
45/KH-UBND Số 45 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã thị xã Đông Triều năm 2023 08/03/23
213/KH-BĐH PCGD, XMC Số 213 KH-BĐH PCGD, XMC KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn thị xã năm 2023 06/03/23
39/KH-UBND Số 39 KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023 01/03/23
38/KH-BTC Số 38 KH-BTC Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Đông Triều lần thứ XIII, năm 2023 28/02/23
28/KH-UBND Số 28 KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2023 22/02/23
29/KH-UBND Số 29 KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 22/02/23
30/KH-UBND Số 30 KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023 22/02/23
49/KH-UBND Số 49 KH-UBND KẾ HOẠCH riển khai thực hiện Chỉ thị số 01 C - g ngày 03 01 2023 của hủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn thị xã Đông Triều 22/02/23
23/KH-UBND Số 23 KH-UBND Kế hoạch Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023 13/02/23
312/UBND-HKH Số 312 UBND-HKH V.v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng XHHT trên địa bàn thị xã 10/02/23
18/KH-UBND Số 18 KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ TU ngày 28 11 2022 của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 128 NQ- HĐND ngày 09 12 2022 của HĐND tỉnh, Nghị quyết số 14-NQ TU ngày 16 12 2022 của BCH Đảng bộ thị xã, Nghị quyết số 123 NQ- HĐND ngày 21 12 19/01/23
25/KH-UBND Số 25 KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2023 16/01/23
14/KH-UBND Số 14 KH-UBND Kế hoạch Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023 08/01/23
11/UBND-CTr Số 11 UBND-CTr Chương trình công tác của UBND thị xã năm 2023 04/01/23
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 223 mục.
trong 12