Văn bản mới nhất
Số 3796 UBND-TNMT V.v công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của thị xã Đông Triều
Số 498 SGDĐT-GDPT V.v tiếp tục tổ chức việc trồng cây trong ngành Giáo dục
Số 02 CTPH-PGDĐT-HKH Chương trình phối hợp giữa PGD&ĐT với HKH thị xã Đông Triều giai đoạn 2023-2030
Số 86 QĐ-BCĐ QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định, rà soát, đánh giá công tác xây dựng danh hiệu Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2022-2026 Các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 43 KH-UBND KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”
Số 470 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Đánh giá ngoài để công nhận cơ sở giáo dục đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia năm 2024
Số 353 UBND-VP V.v triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp công tác số 15 KH-BDT-SGDĐT ngày 26 01 2024 giữa Ban Dân tộc tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Số 457 SGDĐT-GDPT V.v báo cáo việc triển khai, sử dụng và kiến nghị điều chỉnh, bổ sung Danh mục SGK các lớp 1, 2, 3, 4 đã được UBND tỉnh phê duyệt
Số 521 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V.v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Số 202 PGD&ĐT Hướng dẫn tham gia Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử Tiếng Anh
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
43/KH-UBND Số 43 KH-UBND KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới” 21/02/24
40/KH-UBND Số 40 KH-UBND KẾ HOẠCH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2024 17/02/24
346/KH-UBND Số 346 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai chương trình Bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh trong các trường học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023- 2030 12/02/24
38/KH-UBND Số 38 KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU ngày 05 9 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025 12/02/24
37/KH-UBND Số 37 KH-UBND KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 21-CT TW ngày 04 5 2023 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 319- KH TU ngày 31 8 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 12/02/24
25/KH-UBND Số 25 KH-UBND KẾ HOẠCH Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thị xã Đông Triều năm 2024 26/01/24
112/KH-BĐH PCGD, XMC Số 112 KH-BĐH PCGD, XMC KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn thị xã năm 2024 24/01/24
22/KH-UBND Số 22 KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ phổ cập, xóa mù chữ trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2024 24/01/24
327/KH-BCĐ Số 327 KH-BCĐ KẾ HOẠCH tổ chức Lễ khai mạc - Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng thị xã Đông Triều lần XI, năm 2023-2024 09/12/23
314/KH-UBND Số 314 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023- 2024 trên địa bàn thị xã Đông Triều 06/12/23
132/KH-UBND Số 132 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2021- 2025 19/11/23
243KH-UBND Số 243KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Chương trình phát triển hệ thống Phục hồi chức năng trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 15/11/23
294/KH-BTC Số 294 KH-BTC KẾ HOẠCH phối hợp tổ chức giải võ cổ truyền- Hội khỏe Phù đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023- 2024 09/11/23
288/KH-UBND Số 288 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa,ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 29/10/23
282/KH-UBND Số 282 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thị xã Đông Triều 25/10/23
285/KH-UBND Số 285 KH-UBND KẾ HOẠCH kiểm tra, giám sát công tác ATTP- Y tế trường học tại các cơ sở giáo dục đào tạo có bếp ăn bán trú trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023 23/10/23
278/KH-UBND Số 278 KH-UBND KẾ HOẠCH thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn thị xã Đông Triều 19/10/23
275/KH-UBND Số 275 KH-UBND KẾ HOẠCH Thí điểm một số tiêu chí mô hình “Xã chuyển đổi số” trên địa bàn xã Việt Dân thuộc thị xã Đông Triều năm 2023 14/10/23
226/KH-UBND Số 226 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai thực hiện Quyết định số 3456 QĐ- UBND ngày 24 11 2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục mầm non tư thục tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023- 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Đông Triều 14/10/23
240/KH-UBND Số 240 KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 34-CT TU ngày 23 6 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số 06/10/23
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 278 mục.
trong 14