Văn bản mới nhất
Số 628 TB-BTC THÔNG BÁO Lịch thi của giáo viên tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục Mầm non tỉnh Quảng Ninh, năm học 2023-2024
Số 268 PGD&ĐT V.v chuẩn bị cho công tác khảo sát, dự giờ công tác giáo dục đạo đức, giáo dục công dân và giáo dục lịch sử truyền thống địa phương tại các trường học trên địa bàn thị xã
Số 571 KH-SGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2024
Số 39 KH-UBND KẾ HOẠCH tuyên truyền Cải cách hành chính thị xã Đông Triều năm 2024
Số 264 PGD&ĐT V.v thông báo tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS năm 2024 tại điểm thi thị xã Đông Triều
Số 261 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 131 QĐ-TTg ngày 25 01 2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số 609 KH-SGDĐT-GDPT KẾ HOẠCH Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cấp trung học áp dụng từ năm học 2024-2025
Số 262 PGD&ĐT V.v trưng dụng giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm 2024 tại thị xã Đông Triều.
Số 46 KH-UBND KẾ HOẠCH Công tác văn thư, lưu trữ năm 2024
Số 169 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập tổ phục vụ Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh trung học cơ sở năm 2024 tại thị xã Đông Triều
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
46/KH-UBND Số 46 KH-UBND KẾ HOẠCH Công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 28/02/24
48/KH-UBND Số 48 KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền năm 2024 24/02/24
47/KH-UBND Số 47 KH-UBND KẾ HOẠCH Phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn thị xã Đông Triều 23/02/24
43/KH-UBND Số 43 KH-UBND KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới” 21/02/24
40/KH-UBND Số 40 KH-UBND KẾ HOẠCH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2024 17/02/24
346/KH-UBND Số 346 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai chương trình Bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh trong các trường học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023- 2030 12/02/24
38/KH-UBND Số 38 KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU ngày 05 9 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025 12/02/24
37/KH-UBND Số 37 KH-UBND KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 21-CT TW ngày 04 5 2023 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 319- KH TU ngày 31 8 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 12/02/24
25/KH-UBND Số 25 KH-UBND KẾ HOẠCH Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thị xã Đông Triều năm 2024 26/01/24
112/KH-BĐH PCGD, XMC Số 112 KH-BĐH PCGD, XMC KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn thị xã năm 2024 24/01/24
22/KH-UBND Số 22 KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ phổ cập, xóa mù chữ trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2024 24/01/24
327/KH-BCĐ Số 327 KH-BCĐ KẾ HOẠCH tổ chức Lễ khai mạc - Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng thị xã Đông Triều lần XI, năm 2023-2024 09/12/23
314/KH-UBND Số 314 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023- 2024 trên địa bàn thị xã Đông Triều 06/12/23
132/KH-UBND Số 132 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2021- 2025 19/11/23
243KH-UBND Số 243KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Chương trình phát triển hệ thống Phục hồi chức năng trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 15/11/23
294/KH-BTC Số 294 KH-BTC KẾ HOẠCH phối hợp tổ chức giải võ cổ truyền- Hội khỏe Phù đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023- 2024 09/11/23
288/KH-UBND Số 288 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa,ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 29/10/23
282/KH-UBND Số 282 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thị xã Đông Triều 25/10/23
285/KH-UBND Số 285 KH-UBND KẾ HOẠCH kiểm tra, giám sát công tác ATTP- Y tế trường học tại các cơ sở giáo dục đào tạo có bếp ăn bán trú trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023 23/10/23
278/KH-UBND Số 278 KH-UBND KẾ HOẠCH thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn thị xã Đông Triều 19/10/23
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 281 mục.
trong 15