Văn bản mới nhất
Số 2712 SGDĐT-GDTXMN V.v tổ chức các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và phối hợp tổ chức một số hoạt động trọng tâm cấp tỉnh
Số 2711 KH-BCĐXDXHHT Kế hoạch Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và phân công dự các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh
Số 302-KH TU Kế hoạch phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU, ngày 05 9 2023 và Kế hoạch số 319-KH TU, ngày 31 8 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 1523 PGD&ĐT V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh trong các trường học trên địa bàn thị xã
Số 2654 SGDĐT-VP V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh
Số 1521 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2023-2024
Số 2647 UBND-VHXH V v tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Số 251 KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT TU ngày 29 5 2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước quản lý, giáo dục
Số 2641 SGDĐT-GDPT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2023-2024
Số 2593 SGDĐT-KHTC HƯỚNG DẪN Thực hiện Nghị quyết số 34 2021 NQ-HĐND ngày 27 8 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
247/KH-BCĐ Số 247 KH-BCĐ Kế hoạch phối hợp tổ chức môn thi Bơi, võ cổ truyền, bóng đá HKPĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 UBND thị xã Đông Triều đăng cai 15/09/23
248/KH-BCĐ Số 248 KH-BCĐ Kế hoạch phối hợp tổ chức môn Bơi HKPĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 UBND thị xã Đông Triều đăng cai 15/09/23
251/KH-UBND Số 251 KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT TU ngày 29 5 2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước quản lý, giáo dục 14/09/23
242/KH-UBND Số 242 KH-UBND KẾ HOẠCH Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã Đông Triều 11/09/23
232/KH-UBND Số 232 KH-UBND KẾ HOẠCH Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới 27/08/23
229/KH-UBND Số 229 KH-UBND KẾ HOẠCH tổ chức Hội khỏe phù đổng thị xã Đông Triều lần thứ XI, năm 2023- 2024 và chuẩn bị lực lượng tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023- 2024 25/08/23
223/KH-UBND Số 223 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 Tuyên dương, khen thưởng học sinh xuất sắc, tiêu biểu năm học 2022 -2023 18/08/23
220/KH-UBND Số 220 KH-UBND KẾ HOẠCH Truyền thông về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn thị xã Đông Triều đến năm 2030 11/08/23
219/KH-UBND Số 219 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thị xã năm 2023 11/08/23
32/KH-UBND Số 32 KH-UBND KẾ HOẠCH Hoạt động công tác Y tế trường học năm 2023 trên địa bàn thị xã Đông Triều 11/07/23
167/KH-UBND Số 167 KH-UBND KẾ HOẠCH Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023 31/05/23
148/KH-BCĐ Số 148 KH-BCĐ Kế hoạch triển khai công tác phối hợp, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện tổ chức các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023- 2024, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn thị xã Đông Triều 25/05/23
137/KH-UBND Số 137 KH-UBND Kế hoạch điều tra cơ bản theo đặc thù vùng miền để áp dụng triển khai Đề án 06 trên địa bàn thị xã Đông Triều 17/05/23
1308/KH-BCĐ389 Số 1308 KH-BCĐ389 Kế hoạch tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 16/05/23
132/KH-UBND Số 132 KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại thị xã Đông Triều 20/04/23
111/KH-UBND Số 111 KH-UBND Kế hoạch phổ biến giáo dục về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023 18/04/23
113/KH-UBND Số 113 KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Nghị quyết số 06-NQ TU ngày 178 5 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình tổng thể phát triển bền vững 18/04/23
109/KH-UBND Số 109 KH-UBND Kế hoạch Triển khai Giai đoạn 2 thực hiện Quyết định số 1008 QĐ-TTg ngày 02 6 2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 14/04/23
104/KH-UBND Số 104 KH-UBND Kế hoạch Triển khai công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trong dịp kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất Đất nước 30 4 1975-30 4 2023 và kỷ niệm 137 năm ngày Quốc tế Lao động 12/04/23
105/KH-UBND Số 105 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30 10 1963-30 10 2023 11/04/23
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 254 mục.
trong 13