Văn bản mới nhất
Số 149 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Đánh giá ngoài để công nhận cơ sở giáo dục đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia năm 2023
Số 05 ĐL-SGDĐT-QNVF Điều lệ tổ chức hội thi võ nhạc HS phổ thông tỉnh Quảng Ninh lần thứ 2, năm 2023
Số 07 VP Thông báo phân công cán bộ, công chức, viên chức trực ngày nghỉ và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Số 52 PGD&ĐT Thông báo phân công lịch trực tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023
Số 49 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh học kì I, năm học 2022- 2023
Số 06 ĐL - BTC ĐIỀU LỆ Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng thị xã Đông Triều Cúp Hà Lan lần thứ IX, năm học 2022 - 2023
Số 01 2023 TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
Số 4725 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Số 03 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Giải Võ thuật Cổ truyền học sinh phổ thông năm học 2022 - 2023
Số 89 KH-SGDĐT Kế hoạch Tổ chức Giải Điền kinh học sinh phổ thông tỉnh Quảng Ninh năm học 2022-2023
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
315/KH-UBND Số 315 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện công tác chỉnh trang, trật tự đô thị và các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Quý Mão 2023 27/12/22
309/KH-UBND Số 309 KH-UBND Kế hoạch triển khai đề án Đổi mới hoạt động đánh giá hiệu qủa công tác PBGDPL trên địa bàn thị xã Đông Triều theo Quyết định số 979 QĐ- TTg ngày 12 8 2022 của Thủ tướng Chính Phủ 16/12/22
285/KH-UBND Số 285 KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thị xã Đông Triều 14/11/22
278/KH-UBND Số 278 KH-UBND Kế hoạch Tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 11 1982 - 20 11 2022 07/11/22
273a/KH-UBND Số 273a KH-UBND Kế hoạch về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022- 2023 trên địa bàn thị xã 31/10/22
267/KH-UBND Số 267 KH-UBND Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác ATTP- Y tế trường học tại các cơ sở giáo dục đào tạo có bếp ăn bán trú trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2022 25/10/22
262/KH-UBND Số 262 KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 18/10/22
258/KH-UBND Số 258 KH-UBND Kế hoạch triển khai Quyết định số 142 QĐ- TTg ngày 27 01 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng các môn học tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021- 2030 trên 13/10/22
248/BCĐ-XDXHHT Số 248 BCĐ-XDXHHT Kế hoạch tổ chức các hoạt động trọng tâm Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn thị xã Đông Triều 30/09/22
244/KH-UBND Số 244 KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời năm 2022 27/09/22
256/KH-UBND Số 256 KH-UBND Kế hoạch triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế, kiến nghị của Đoàn Kiểm tra Sở Loa động- Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ninh làm việc tại thị xã Đông Triều 20/09/22
235/KH-UBND Số 235 KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2022 15/09/22
236/KH-UBND Số 236 KH-UBND Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em thị xã Đông Triều năm 2022 15/09/22
233/KH-UBND Số 233 KH-UBND Kế hoạch triển khai Nghị định số 105 2020 NĐ- CP ngày 08 9 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thị xã 14/09/22
230/KH-UBND Số 230 KH-UBND Kế hoạch triển khai hướng dẫn trang thiết bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Đông Triều 08/09/22
229/KH-UBND Số 229 KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 CT- TTg ngày 01 6 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường 08/09/22
224/KH-UBND Số 224 KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác dân tộc ngành Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 08/09/22
211/KH-UBND Số 211 KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Đông Triều 24/08/22
202/KH-UBND Số 202 KH-UBND Kế hoạch thực hiện Thông tư số 124 2021 TT- BCA ngày 28 12 2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh, trật tự 11/08/22
201/KH-UBND Số 201 KH-UBND Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong công tác giải quyết thủ tục hành chính gắn với thí điểm mô hình Trung tâm HCC chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 29/07/22
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 199 mục.
trong 10