Văn bản mới nhất
Số 05 BTC V v triệu tập thí sinh, CBGV tham dự Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXIV, năm 2023
Số 1509 UBND-GDĐT về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phối hợp, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện tổ chức các Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 237 UBND-BC Báo cáo kết quả đánh giá chỉ số Cải cách hành chính các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã và đánh giá các chỉ số PAR- INDEX, SIPAS, DGI, DDCI, ICT- INDEX thị xã năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo
Số 109 TB-UBND Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Khắc Dũng, PCT UBND thị xã, Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm hoạc 2023- 2024 thị xã Đông Triều
Số 1255 TB-SGDĐT Thông báo chương trình công tác tháng 6 năm 2023
Số 57 HD-TU Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 1313 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 CT-TTg ngày 19 4 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
Số 148 KH-BCĐ Kế hoạch triển khai công tác phối hợp, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện tổ chức các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023- 2024, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 05 TB-BTC Về việc nộp hồ sơ tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, năm 2023
Số 740 PGD&ĐT V v triệu tập CBQL, GV tham gia Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 8 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
148/KH-BCĐ Số 148 KH-BCĐ Kế hoạch triển khai công tác phối hợp, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện tổ chức các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023- 2024, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn thị xã Đông Triều 25/05/23
137/KH-UBND Số 137 KH-UBND Kế hoạch điều tra cơ bản theo đặc thù vùng miền để áp dụng triển khai Đề án 06 trên địa bàn thị xã Đông Triều 17/05/23
1308/KH-BCĐ389 Số 1308 KH-BCĐ389 Kế hoạch tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 16/05/23
132/KH-UBND Số 132 KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại thị xã Đông Triều 20/04/23
111/KH-UBND Số 111 KH-UBND Kế hoạch phổ biến giáo dục về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023 18/04/23
113/KH-UBND Số 113 KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Nghị quyết số 06-NQ TU ngày 178 5 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình tổng thể phát triển bền vững 18/04/23
109/KH-UBND Số 109 KH-UBND Kế hoạch Triển khai Giai đoạn 2 thực hiện Quyết định số 1008 QĐ-TTg ngày 02 6 2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 14/04/23
104/KH-UBND Số 104 KH-UBND Kế hoạch Triển khai công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trong dịp kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất Đất nước 30 4 1975-30 4 2023 và kỷ niệm 137 năm ngày Quốc tế Lao động 12/04/23
105/KH-UBND Số 105 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30 10 1963-30 10 2023 11/04/23
101/KH-UBND Số 101 KH-UBND Kế hoạch thực hiện tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022- 2030 trên địa bàn thị xã Đông Triều 10/04/23
85/KH-UBND Số 85 KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 02 CT-UBND ngày 08 3 2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về thực hiện hiệu quả, thực chất mục tiêu công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp công dân, 30/03/23
73/KH-UBND Số 73 KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố kế quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã và phân tích, đánh giá các chỉ số PAX INDEX, SIPAS, DGI, DDCI và ICT- Index thị xã năm 2022 29/03/23
98/KH-BCĐLNATTP Số 98 KH-BCĐLNATTP KẾ HOẠCH Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023 29/03/23
78/KH-UBND Số 78 KH-UBND Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 24/03/23
77/KH-UBND Số 77 KH-UBND Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ TW ngày 04 11 2013 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Về đổi mới văn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trư 24/03/23
71/KH-UBND Số 71 KH-UBND Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2023 về Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, chất lượng đời sống nhân dân, hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và thành lập thành phố Đông Triều 23/03/23
76/KH-UBND Số 76 KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới” 20/03/23
62/KH-UBND Số 62 KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023 16/03/23
61/KH-UBND Số 61 KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023 16/03/23
57/KH-UBND Số 57 KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Đông Triều 15/03/23
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 243 mục.
trong 13