Văn bản mới nhất
Số 2991 HD-SGDĐT-SYT Hướng dẫn phối hợp chỉ đạo và thực hiện công tác y tế trường học
Số 51 KH-UBND Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần thị xã Đông Triều giai đoạn 2023 - 2025
Số 788 UBND-VP Thông báo văn bản mới ban hành
Số 806 UBND-VP V.v thông báo văn bản mới ban hành Quyết định số 292 QĐ- LĐTBXH của Bộ trưởng bộ Lao động - Thương binh và xã hội mới ban hành
Số 495 SGDĐT-VP V v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Số 327 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn hƣớng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lƣợng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trƣờng Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã
Số 729 QĐ-UBND Quyết định V v ban hành kế hoạch Triển khai giai đoạn 2 thực hiện quyết định số 1008 QĐ - TTg ngày 02 6 2016 của TTCP phê duyệt đề án Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mâm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số
Số 55 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động nhân này Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023 và Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm
Số 61 KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023
Số 49 KH-UBND KẾ HOẠCH riển khai thực hiện Chỉ thị số 01 C - g ngày 03 01 2023 của hủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn thị xã Đông Triều
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
714/UBND-GDĐT Số 714 UBND-GDĐT V.v tăng cường chỉ đạo công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non 16/03/23
735/UBND-VP Số 735 UBND-VP V v chấn chỉnh việc triển khai thực hiện Nghị định số 104 2022 NĐ-CP ngày 21 12 2022 của Chính phủ 16/03/23
607/UBND-TTYT Số 607 UBND-TTYT V v triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng từ đủ 05 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 18 tuổi trở lên tháng 03 2023 trên địa bàn thị xã lần 1 13/03/23
677/UBND-VP Số 677 UBND-VP V v triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy 13/03/23
514/UBND-VP Số 514 UBND-VP V.v công khai danh sách các hội được phép huy động khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện trên địa bàn tỉnh 06/03/23
457/UBND/VP Số 457 UBND VP V.v thực hiện quy định liên quan đến bỏ số hộ khẩu, sổ tạm trú giấy 02/03/23
345/UBND-LĐTBXH Số 345 UBND-LĐTBXH V.v tăng cường các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2023 17/02/23
280/UBND-TTYT Số 280 UBND-TTYT V.v triển khai tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 cho nhóm đối tượng từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi tháng 02 2023 trên địa bàn thị xã 13/02/23
245/UBND-HĐTĐKT Số 245 UBND-HĐTĐKT Phát động phong trào thi đua năm 2023 08/02/23
261/UBND-VP Số 261 UBND-VP V.v triển khai thông báo số 436-TB TU này 01 02 2023 của Thường trực Thị ủy 06/02/23
198/UBND-NV Số 198 UBND-NV V v tiếp tục thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã 03/02/23
168/UBND-TTHCC Số 168 UBND-TTHCC V v tăng cường triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 31/01/23
224/UBND-VP Số 224 UBND-VP V.v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán quý Mão năm 2023 31/01/23
126/UBND-CATX Số 126 UBND-CATX V.v triển khai thực hiện Nghị định số 104 2022 NĐ-CP ngày 21 12 20222 của Chính phủ 19/01/23
4104/UBND-PKT Số 4104 UBND-PKT V v ứng phó rét hại, diện rộng trên địa bàn thị xã 27/12/22
4015/UBND-TTYT Số 4015 UBND-TTYT V v tiếp tục tăng cường triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi lần 4 trên địa bàn thị xã tháng 12 2022 19/12/22
3930/UBND-TTYT Số 3930 UBND-TTYT V v tiếp tục tăng cường triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi lần 3 trên địa bàn thị xã tháng 12 2022 12/12/22
3850/UBND-TCNV Số 3850 UBND-TCNV V.v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30 2022 QĐ- UBND ngày 03 10 2022 của UBND tỉnh 05/12/22
3980/UBND-GD Số 3980 UBND-GD V.v tiếp tục chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thị xã Đông Triều 11/11/22
3631/UBND-VP Số 3631 UBND-VP V.v triển khai thi hành Nghị định số 59 2022 NĐ- CP ngày 05 9 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử 09/11/22
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 390 mục.
trong 20