Văn bản mới nhất
Số 372 UBND-PC Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 371 UBND-VX6 V v thông báo văn bản mới ban hành Thông tư 16 2021 TT-BTTTT
Số 364 UBND-VX2 Về việc thông báo Văn bản hợp nhất số 4246 VBHN-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH mới ban hành
Số 1364 PGD&ĐT V v triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự Hội nghị tập huấn khai thác, chia sẻ và sử dụng kho dữ liệu video bài giảng trong dạy học ở trường phổ thông
Số 4314 UBND V.v rà soát việc tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người
Số 02 CT-UBND Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
Số 1288 STP-BTTP V v đăng tải tài liệu pháp luật trên Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh và Cổng thông tin điện tử thành phần Sở Tư pháp
Số 2439 QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung lực lượng tham gia Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt kiểm soát liên ngành số 1,2,3 của thị xã
Số 8471 UBND-DL1 V v Đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các KCN, nhà máy, xí nghiệp, trường học
Số 8447 UBND-GD v v Bồi dưỡng giáo viên phổ thông theo yêu cầu của vị trí việc làm
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
4314/UBND Số 4314 UBND V.v rà soát việc tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người 26/11/21
4545 /UBND Số 4545 UBND Về việc phối hợp thực hiện an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác PCD COVID-19 19/11/21
4380/UBND Số 4380 UBND Thông báo văn bản mới ban hành 11/11/21
4289/UBND-TTHCC Số 4289 UBND-TTHCC Về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm HCC, Bộ phận TN và TKQ cấp xã 05/11/21
2437/UBND Số 2437 UBND Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 128 NQ- CP ngày 11 10 2021 của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng , an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều 05/11/21
21/TB-BCĐ Số 21 TB-BCĐ Thông báo bổ sung phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã 04/11/21
4199/UBND Vv Số 4199 UBND Vv tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 288-QĐ TU ngày 18 6 2021 cảu Tỉnh ủy quy định số 04-QĐ TU ngày 20 8 2021 của Thị ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 29/10/21
4103/UBND Số 4103 UBND HỎA TỐC V v thực hiện phương án cách ly đối với người về từ vùng dịch 25/10/21
4113/UBND Số 4113 UBND V.v thông báo văn bản mới ban hành 25/10/21
4121/UBND Số 4121 UBND V.v hướng dẫn thực hiện áp dụng mức thu học phí theo vùng các trường công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thị xã Đông Triều 22/10/21
4080/UBND Số 4080 UBND V.v khai báo y tế người vào Đông Triều từ các địa phương cấp độ 3, 4 21/10/21
4168/UBND Số 4168 UBND V.v hướng dẫn đánh giá xác định các cấp độ dịch 20/10/21
4027/UBND Số 4027 UBND Hỏa Tốc V v hướng dẫn tạm thời cách ly, xét nghiệm, di chuyển phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều 19/10/21
3929/UBND Số 3929 UBND V.v chủ động hỗ trợ tốt nhất người Đông Triều từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương 09/10/21
3871/UBND Số 3871 UBND V.v hỗ trợ người lao động Đông Triều trở về địa bàn đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19 04/10/21
3808/UBND Số 3808 UBND HỎA TỐC V v triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 02/10/21
3732/UBND Số 3732 UBND V v triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 NQ- HĐND ngày 16 7 2021 của HĐND tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai chiến lược tiêm phòng vắc xin 27/09/21
3586/UBND Số 3586 UBND V.v điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới 20/09/21
3613/UBND Số 3613 UBND V v bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19 17/09/21
3544/UBND Số 3544 UBND V v thực hiện nghiêm một số biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 15/09/21
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 317 mục.
trong 16