Top tài nguyên
Số 1491 PGD&ĐT Vv tăng cường triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em công tác y tế trường học, BHYT
Số 1482 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thường xuyên Năm học 2023-2024
Số 2562 SGDĐT-VP V.v tăng cường triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em công tác y tế trường học, BHYT
Số 5904 VP.UBND-VHXH V.v tham mưu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 và kế hoạch triển khai chỉ thị 38-CT TU ngày 05 9 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 1454 HDLN-GDĐT-LĐLĐ V.v hướng dẫn tổ chức hội nghị nhà giáo, CBQL, NLĐ năm học 2023-2024
Số 1476 PGD&ĐT V.v triệu tập giáo viên tham gia đợt giảng dạy thực tế tại các trường phổ thông theo chương trình Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2023
Số 2543 KH-BCĐ KẾ HOẠCH tổ chức Giải Bóng rổ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 môn thi do SGDĐT tổ chức
Số 2541 KH-BTC KẾ HOẠCH tổ chức môn Bơi - Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 UBND thị xã Đông Triều đăng cai
Số 1472 PGD&ĐT V.v tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024
Số 1468 PGD&ĐT V.v hướng dẫn tổ chức các cuộc giao lưu, hội thi Tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm 2023
Số 2525 KH-BCĐ KẾ HOẠCH Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 Môn thi Bơi, Cờ vua, Đẩy gậy, Võ Cổ truyền, Võ Vovinam, Bóng đá, Điền kinh
Số 2524 KH-BCĐ KẾ HOẠCH Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 Môn thi Bóng bàn, Bóng rổ, Đá Cầu, Cầu lông
Số 2519 SGDĐT-GDTXMN V.v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thường xuyên năm học 2023-2024
Sổ tay an toàn giao thông khu vực trường học
Số 1446 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và Y tế trường học năm học 2023-2024
Số 4771 BGDĐT-CNTT V.v Hướng dẫn thực hiện hiệm vụ ứng dụng CNTT, CĐS và thống kê giáo dục năm học 2023-2024
Số 1457 PGD&ĐT V.v Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao hiệu quả dạy môn Ngữ văn trong Chương trình GDPT 2018 và tổ chức bồi dưỡng ôn tập cho học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Số 38-CT TU CHỈ THỊ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước trong nâng cao chất lượng GDPT tỉnh Quảng Ninh giao đoạn 2023-2025, định hướng 2030
Số 2506 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH thành lập BCĐ Hội khỏe phù đổng thị xã Đông Triều lần thứ XI, năm 2023- 2024
Số 1433 PGD&ĐT V.v khảo sát, đánh giá việc thực hiện xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Top tài nguyên
Số 1491 PGD&ĐT Vv tăng cường triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em công tác y tế trường học, BHYT
Số 1482 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thường xuyên Năm học 2023-2024
Số 2562 SGDĐT-VP V.v tăng cường triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em công tác y tế trường học, BHYT
Số 5904 VP.UBND-VHXH V.v tham mưu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 và kế hoạch triển khai chỉ thị 38-CT TU ngày 05 9 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 1454 HDLN-GDĐT-LĐLĐ V.v hướng dẫn tổ chức hội nghị nhà giáo, CBQL, NLĐ năm học 2023-2024
Số 1476 PGD&ĐT V.v triệu tập giáo viên tham gia đợt giảng dạy thực tế tại các trường phổ thông theo chương trình Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2023
Số 2543 KH-BCĐ KẾ HOẠCH tổ chức Giải Bóng rổ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 môn thi do SGDĐT tổ chức
Số 2541 KH-BTC KẾ HOẠCH tổ chức môn Bơi - Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 UBND thị xã Đông Triều đăng cai
Số 1472 PGD&ĐT V.v tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024
Số 1468 PGD&ĐT V.v hướng dẫn tổ chức các cuộc giao lưu, hội thi Tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm 2023
Số 2525 KH-BCĐ KẾ HOẠCH Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 Môn thi Bơi, Cờ vua, Đẩy gậy, Võ Cổ truyền, Võ Vovinam, Bóng đá, Điền kinh
Số 2524 KH-BCĐ KẾ HOẠCH Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 Môn thi Bóng bàn, Bóng rổ, Đá Cầu, Cầu lông
Số 2519 SGDĐT-GDTXMN V.v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thường xuyên năm học 2023-2024
Sổ tay an toàn giao thông khu vực trường học
Số 1446 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và Y tế trường học năm học 2023-2024
Số 4771 BGDĐT-CNTT V.v Hướng dẫn thực hiện hiệm vụ ứng dụng CNTT, CĐS và thống kê giáo dục năm học 2023-2024
Số 1457 PGD&ĐT V.v Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao hiệu quả dạy môn Ngữ văn trong Chương trình GDPT 2018 và tổ chức bồi dưỡng ôn tập cho học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Số 38-CT TU CHỈ THỊ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước trong nâng cao chất lượng GDPT tỉnh Quảng Ninh giao đoạn 2023-2025, định hướng 2030
Số 2506 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH thành lập BCĐ Hội khỏe phù đổng thị xã Đông Triều lần thứ XI, năm 2023- 2024
Số 1433 PGD&ĐT V.v khảo sát, đánh giá việc thực hiện xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số