Văn bản mới nhất
Số 3796 UBND-TNMT V.v công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của thị xã Đông Triều
Số 498 SGDĐT-GDPT V.v tiếp tục tổ chức việc trồng cây trong ngành Giáo dục
Số 02 CTPH-PGDĐT-HKH Chương trình phối hợp giữa PGD&ĐT với HKH thị xã Đông Triều giai đoạn 2023-2030
Số 86 QĐ-BCĐ QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định, rà soát, đánh giá công tác xây dựng danh hiệu Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2022-2026 Các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 43 KH-UBND KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”
Số 470 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Đánh giá ngoài để công nhận cơ sở giáo dục đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia năm 2024
Số 353 UBND-VP V.v triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp công tác số 15 KH-BDT-SGDĐT ngày 26 01 2024 giữa Ban Dân tộc tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Số 457 SGDĐT-GDPT V.v báo cáo việc triển khai, sử dụng và kiến nghị điều chỉnh, bổ sung Danh mục SGK các lớp 1, 2, 3, 4 đã được UBND tỉnh phê duyệt
Số 521 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V.v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Số 202 PGD&ĐT Hướng dẫn tham gia Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử Tiếng Anh
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1509-CV/TU Số 1509-CV TU V.v thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình trên địa bàn thị xã 31/01/24
118-CV/BTGTU Số 118-CV BTGTU V.v Tuyên truyền chủ đề công tác năm 2024 và 10 sự kiện nổi bật năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh, thị xã Đông Triều 25/01/24
88-CV/TU Số 88-CV TU V v tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV 07/07/23
1134-CV/TU Số 1134-CV TU Vv tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phối hợp tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 10/05/23
1135-CV/TU Số 1135-CV TU Vv tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trên địa bàn thị xã 08/05/23
78-CV/BTGTU Số 78-CV BTGTU Về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và sử dụng cờ Đảng 05/04/23
969-CV/TU Số 969-CV TU Vv triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31-CT TU ngày 28 11 2022 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về tổ chức Tết năm 2023 02/12/22
40-HD/TU Số 40-HD TU Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27 7 1947 - 27 7 2022 18/07/22
781-TU/CV Số 781-TU CV Vv hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2022 11/07/22
36-HD/TU Số 36-HD TU Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn thị xã Đông Triều 06/06/22
717-TU/CV Số 717-TU CV Vv tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn thị xã Đông Triều 31/05/22
54/CV-BCĐ Số 54 CV-BCĐ Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã 18/12/21
519-CV/TU Số 519-CV TU V v tăng cường các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid 19 24/11/21
48-CV/BCĐ Số 48-CV BCĐ V v bổ sung tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới 05/08/21
47-CV/BCĐ Số 47-CV BCĐ V v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới 03/08/21
46-CV/BCĐ Số 46-CV BCĐ V v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 26/07/21
45-CV/BCĐ Số 45-CV BCĐ Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 và phát triển kinh tế trong tình hình mới 19/07/21
43-CV/BCĐ Số 43-CV BCĐ Về việc triên khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19 diện rộng trên địa bàn 28/06/21
341-CV/TU Số 341-CV TU V v triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới 25/06/21
41-CV/BCĐ Số 41-CV BCĐ V v tăng cường triển khai, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới 01/06/21
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 39 mục.
trong 2