Top tài nguyên
Số 22 KH-UBND Kế hoạch xây dựng xã hội học tập thị xã Đông Triều giai đoạn 2021- 2030
Số 205 UBND Vv Chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án hành chính
Số 71 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN từ học kì 2năm học 2021-2022
Số 52 PYT Vv Chủ động biện pháp phát hiện biến chủng Omicron của virut SARS-Cov2
Số 298 QĐ-SGDĐT Quyết định Công nhận kết quả các dự án và tặng giấy chứng nhận các dự án Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2021-2022
Số 184 UBND Vv nghỉ Tết Nguyên đán Nhân Dần và Quốc khánh 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Số 109 QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học thị xã Đông Triều
Số 188 UBND Về việc đề nghị biệt phái nhân viên y tế sang làm nhiệm vụ y tế trường học
Số 59 UBND-TM4 Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 49 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 48 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 45 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 46 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 42 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 35 UBND-VX5 Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 460 UBND-DL1 v v một số giải pháp thích ứng an toàn kiểm soát dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Số 55 PGD&ĐT Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hinh trong dịp tết Nguyên đán năm 2022
Số 225 UBND-TH5 v v thực hiện chỉ đạo của Trung ương liên quan đến tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế và Kết luận số 314-KL TU ngày 29 11 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 57 PGD&ĐT Thông báo Lịch trực tết Nguyên đán năm 2022 cơ quan Phòng GD&ĐT
Số 242-TB TU Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị ủy Tại Hội nghị ngày 17.01.2022
Top tài nguyên
Số 22 KH-UBND Kế hoạch xây dựng xã hội học tập thị xã Đông Triều giai đoạn 2021- 2030
Số 205 UBND Vv Chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án hành chính
Số 71 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN từ học kì 2năm học 2021-2022
Số 52 PYT Vv Chủ động biện pháp phát hiện biến chủng Omicron của virut SARS-Cov2
Số 298 QĐ-SGDĐT Quyết định Công nhận kết quả các dự án và tặng giấy chứng nhận các dự án Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2021-2022
Số 184 UBND Vv nghỉ Tết Nguyên đán Nhân Dần và Quốc khánh 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Số 109 QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học thị xã Đông Triều
Số 188 UBND Về việc đề nghị biệt phái nhân viên y tế sang làm nhiệm vụ y tế trường học
Số 59 UBND-TM4 Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 49 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 48 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 45 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 46 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 42 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 35 UBND-VX5 Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 460 UBND-DL1 v v một số giải pháp thích ứng an toàn kiểm soát dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Số 55 PGD&ĐT Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hinh trong dịp tết Nguyên đán năm 2022
Số 225 UBND-TH5 v v thực hiện chỉ đạo của Trung ương liên quan đến tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế và Kết luận số 314-KL TU ngày 29 11 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 57 PGD&ĐT Thông báo Lịch trực tết Nguyên đán năm 2022 cơ quan Phòng GD&ĐT
Số 242-TB TU Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị ủy Tại Hội nghị ngày 17.01.2022
Thư viện tài liệu
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn/Tác giả:

STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 Số 04-CTr TU Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
2 Số 1225 PGD&ĐT Về việc triệu tập đại biểu dự hội nghị tập huấn công tác YTTH, VSATTP, PCTNTT trong trường học, năm học 2020-2021
3 Số 305-KH TU KẾ HOẠCH Thi tuyển bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý
4 Số 181-KH TU KẾ HOẠCH Thực hiện nghị quyết số 18-NQ TW, Nghị quyết số 19-NQ TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
5 Số 22-CTr TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ TW, Nghị quyết số 19-NQ TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
6 Số 157-KH TU KẾ HOẠCH Thực hiện Chủ đề công tác năm 2018 theo Nghị quyết số 09-NQ TU, ngày 08 12 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 12-NQ TU, ngày 12 12 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2018
7 Số 165-KH TU KẾ HOẠCH Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
8 Số 157-KH TU KẾ HOẠCH Thực hiện Chủ đề công tác năm 2018 theo Nghị quyết số 09-NQ TU, ngày 08-12-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 12-NQ TU, ngày 12-12-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2018
9 Số 147-KH TU KẾ HOẠCH Thi tuyển chức danh Giám đốc Ban quản lý dự án công trình thị xã Đội phó đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thị xã các chức danh cán bộ quản lý các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã năm 2017
10 Số 141-KH TU KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ THỊ UỶ thực hiện Chỉ thị 18-CT TU ngày 01 9 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn thị xã Đông Triều
11 KH thực hiện Chỉ thị số 12CT TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2017-2020
12 Số 41-KH TU KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT TU ngày 17 8 2016 của BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh
13 Số 70-KH TG về bồi dưỡng chính trị cho GV, NV ngành GD&ĐT huyện
14 Số: 65-KH HU KẾ HOẠCH: Sơ kết 3 năm thực hiện NQ số 01-NQ TV của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
15 Số: 49-KH HU : Thực hiện Kết luận số 29-KL TU, ngày 25 3 2013 về NV, giải pháp phát triển DL Quảng Ninh...
16 Số: 45-KH HU : Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT TW ngày 4 7 2008 của Ban Bí thư về phát triển nền đông y Việt Nam...
17 KH số 01 của BVĐ về tổ chức vận động ủng hộ XD nông thôn mới huyện Đông Triều
18 Kế hoạch số 26 của Huyện ủy về đánh giá 01 năm thực hiện NQ 06-NQ HU
Hiển thị 18 mục.
trong 1