Top tài nguyên
Số 625 TB-SGD&ĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 3 năm 2024
Số 642 BC-UBND V.v Báo cáo kết qủa 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ TU ngày 14 10 2020 cảu BCH Đảng bộ thị xã
Số 628 TB-BTC THÔNG BÁO Lịch thi của giáo viên tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục Mầm non tỉnh Quảng Ninh, năm học 2023-2024
Số 268 PGD&ĐT V.v chuẩn bị cho công tác khảo sát, dự giờ công tác giáo dục đạo đức, giáo dục công dân và giáo dục lịch sử truyền thống địa phương tại các trường học trên địa bàn thị xã
Số 571 KH-SGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2024
Số 39 KH-UBND KẾ HOẠCH tuyên truyền Cải cách hành chính thị xã Đông Triều năm 2024
Số 264 PGD&ĐT V.v thông báo tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS năm 2024 tại điểm thi thị xã Đông Triều
Số 261 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 131 QĐ-TTg ngày 25 01 2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số 609 KH-SGDĐT-GDPT KẾ HOẠCH Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cấp trung học áp dụng từ năm học 2024-2025
Số 262 PGD&ĐT V.v trưng dụng giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm 2024 tại thị xã Đông Triều.
Số 46 KH-UBND KẾ HOẠCH Công tác văn thư, lưu trữ năm 2024
Số 169 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập tổ phục vụ Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh trung học cơ sở năm 2024 tại thị xã Đông Triều
Số 168 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh trung học cơ sở năm 2024 tại thị xã Đông Triều
Số 597 SGDĐT-VP thực hiện Chỉ thị số 02 CT-TTg ngày 26 01 2024 của Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch số 50 KHUBND ngày 20 02 2024 của UBND tỉnh Tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn
Số 583 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH triển khai thực hiện Kế hoạch số 10 KH-UBND ngày 18 01 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 CT-TTg ngày 22 04 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình
Số 260 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V.v thành lập BTC cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Đông Triều lần thứ IX, năm 2024
Số 582 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Số 553 KH-BCĐ KẾ HOẠCH Tổ chức Giải Cầu lông Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 môn thi do Sở GDĐT tổ chức
8-3-2023.gif
Số 26 VP.UBND-NC Thông báo Quyết định số 101 QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về Phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024-2030
Top tài nguyên
Số 625 TB-SGD&ĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 3 năm 2024
Số 642 BC-UBND V.v Báo cáo kết qủa 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ TU ngày 14 10 2020 cảu BCH Đảng bộ thị xã
Số 628 TB-BTC THÔNG BÁO Lịch thi của giáo viên tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục Mầm non tỉnh Quảng Ninh, năm học 2023-2024
Số 268 PGD&ĐT V.v chuẩn bị cho công tác khảo sát, dự giờ công tác giáo dục đạo đức, giáo dục công dân và giáo dục lịch sử truyền thống địa phương tại các trường học trên địa bàn thị xã
Số 571 KH-SGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2024
Số 39 KH-UBND KẾ HOẠCH tuyên truyền Cải cách hành chính thị xã Đông Triều năm 2024
Số 264 PGD&ĐT V.v thông báo tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS năm 2024 tại điểm thi thị xã Đông Triều
Số 261 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 131 QĐ-TTg ngày 25 01 2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số 609 KH-SGDĐT-GDPT KẾ HOẠCH Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cấp trung học áp dụng từ năm học 2024-2025
Số 262 PGD&ĐT V.v trưng dụng giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm 2024 tại thị xã Đông Triều.
Số 46 KH-UBND KẾ HOẠCH Công tác văn thư, lưu trữ năm 2024
Số 169 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập tổ phục vụ Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh trung học cơ sở năm 2024 tại thị xã Đông Triều
Số 168 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh trung học cơ sở năm 2024 tại thị xã Đông Triều
Số 597 SGDĐT-VP thực hiện Chỉ thị số 02 CT-TTg ngày 26 01 2024 của Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch số 50 KHUBND ngày 20 02 2024 của UBND tỉnh Tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn
Số 583 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH triển khai thực hiện Kế hoạch số 10 KH-UBND ngày 18 01 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 CT-TTg ngày 22 04 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình
Số 260 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V.v thành lập BTC cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Đông Triều lần thứ IX, năm 2024
Số 582 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Số 553 KH-BCĐ KẾ HOẠCH Tổ chức Giải Cầu lông Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 môn thi do Sở GDĐT tổ chức
8-3-2023.gif
Số 26 VP.UBND-NC Thông báo Quyết định số 101 QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về Phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024-2030
Thư viện tài liệu
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn/Tác giả:

STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 Số 11-CTr BTGTU CHƯƠNG TRÌNH Công tác Tuyên giáo thực hiện nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2024
CHƯƠNG TRÌNH Công tác Tuyên giáo thực hiện nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2024
2 Số 339-KH TU KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết số 20-NQ TU, ngày 27 11 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 16-NQ TU ngày 18 12 2023 của BCH Đảng bộ thị xã
KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 18/12/2023 của BCH Đảng bộ...
3 Số 325-KH TU KẾ HOẠCH tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Bộ Tài liệu giáo dục truyền thống và lịch sử thị xã Đông Triều và cuốn Tài liệu tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ thị xã Đông Triều 1930-2023
KẾ HOẠCH tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Bộ "Tài liệu giáo dục truyền thống và lịch sử thị xã Đông Triều" và cuốn "Tài liệu tuyên truyền,...
4 Sô 24-CTr TU Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã thực hiện Nghị quyết số 13-NQ TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học,...
5 Số 302-KH TU Kế hoạch phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU, ngày 05 9 2023 và Kế hoạch số 319-KH TU, ngày 31 8 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
6 Số 285-KH TU KẾ HOẠCH Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm học cho học sinh các trường học trên địa bàn
Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm học cho học sinh các trường...
7 Số 246-KH TU KẾ HOẠCH Tuyên truyền về quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-203, tầm nhìn đến năm 2050 Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2040
KẾ HOẠCH Tuyên truyền về quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-203, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
8 Số 148-KH TU Kế hoạch thi tuyển để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Thị ủy quản lý năm 2022
9 Số 107-KH TU Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06 QĐ-TTg ngày 06 01 2022 của TTCP và Nghị quyết số 09-NQ TU ngày 05 02 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
10 Số 04-CTr TU Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
11 Số 1225 PGD&ĐT Về việc triệu tập đại biểu dự hội nghị tập huấn công tác YTTH, VSATTP, PCTNTT trong trường học, năm học 2020-2021
12 Số 305-KH TU KẾ HOẠCH Thi tuyển bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý
13 Số 181-KH TU KẾ HOẠCH Thực hiện nghị quyết số 18-NQ TW, Nghị quyết số 19-NQ TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
14 Số 22-CTr TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ TW, Nghị quyết số 19-NQ TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
15 Số 157-KH TU KẾ HOẠCH Thực hiện Chủ đề công tác năm 2018 theo Nghị quyết số 09-NQ TU, ngày 08 12 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 12-NQ TU, ngày 12 12 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2018
16 Số 165-KH TU KẾ HOẠCH Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
17 Số 157-KH TU KẾ HOẠCH Thực hiện Chủ đề công tác năm 2018 theo Nghị quyết số 09-NQ TU, ngày 08-12-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 12-NQ TU, ngày 12-12-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2018
18 Số 147-KH TU KẾ HOẠCH Thi tuyển chức danh Giám đốc Ban quản lý dự án công trình thị xã Đội phó đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thị xã các chức danh cán bộ quản lý các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã năm 2017
19 Số 141-KH TU KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ THỊ UỶ thực hiện Chỉ thị 18-CT TU ngày 01 9 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn thị xã Đông Triều
20 KH thực hiện Chỉ thị số 12CT TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2017-2020
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 27 mục.
trong 2