Văn bản
  • Số 14 KH-UBND Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2021- 2022
  • «Trở về
Số hiệu: 14/KH-UBND
Ngày ban hành: 14/01/22
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 9