Văn bản
  • Số 07 VP Thông báo phân công cán bộ, công chức, viên chức trực ngày nghỉ
  • «Trở về
Số hiệu: 07/VP
Ngày ban hành: 14/01/22
Cơ quan ban hành: Văn phòng HĐND&UBND thị xã
Trích yếu:
1 of 1