Văn bản
  • Số 06 TB-UBND Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đông chí Đỗ Thị Hà - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin kiêm Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều
  • «Trở về
Số hiệu: 06/TB-UBND
Ngày ban hành: 05/01/22
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 1