Văn bản
  • Số 54 UBND Về việc triển khai các giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
  • «Trở về
Số hiệu: 54/UBND
Ngày ban hành: 07/01/22
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 4