Văn bản
  • Số 342 UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2022
  • «Trở về
Số hiệu: 342/UBND
Ngày ban hành: 28/12/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 6