Văn bản
  • Số 5017 UBND V.v triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20- CT TU ngày 16 12 2021 của TỈnh ủy Quảng Ninh về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022
  • «Trở về
Số hiệu: 5017/UBND
Ngày ban hành: 28/12/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 7