Văn bản
  • Số 4987 UBND Hỏa Tốc V v quản lý, giám sát các trường hợp nguy cơ cao trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã
  • «Trở về
Số hiệu: 4987/UBND
Ngày ban hành: 28/12/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 1