Văn bản
  • Số 337 KH-UBND Kế hoạch triển khai tiêm chủng diện rộng vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 3 mũi tăng cường trên địa bàn thị xã Đông Triều, lần 1, đợt 3 năm 2021
  • «Trở về
Số hiệu: 337/KH-UBND
Ngày ban hành: 28/12/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 13