Văn bản
  • Số 4877 UBND V v tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
  • «Trở về
Số hiệu: 4877/UBND
Ngày ban hành: 16/12/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 6