Văn bản
  • Số 54 CV-BCĐ Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
  • «Trở về
Số hiệu: 54/CV-BCĐ
Ngày ban hành: 18/12/21
Cơ quan ban hành: Thị ủy Đông Triều
Trích yếu:
1 of 3