Văn bản
  • Số 4715 UBND V.v đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 đối với việc tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người
  • «Trở về
Số hiệu: 4715/UBND
Ngày ban hành: 26/11/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 4