Văn bản mới nhất
Số 2991 HD-SGDĐT-SYT Hướng dẫn phối hợp chỉ đạo và thực hiện công tác y tế trường học
Số 51 KH-UBND Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần thị xã Đông Triều giai đoạn 2023 - 2025
Số 788 UBND-VP Thông báo văn bản mới ban hành
Số 806 UBND-VP V.v thông báo văn bản mới ban hành Quyết định số 292 QĐ- LĐTBXH của Bộ trưởng bộ Lao động - Thương binh và xã hội mới ban hành
Số 495 SGDĐT-VP V v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Số 327 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn hƣớng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lƣợng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trƣờng Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã
Số 729 QĐ-UBND Quyết định V v ban hành kế hoạch Triển khai giai đoạn 2 thực hiện quyết định số 1008 QĐ - TTg ngày 02 6 2016 của TTCP phê duyệt đề án Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mâm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số
Số 55 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động nhân này Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023 và Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm
Số 61 KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023
Số 49 KH-UBND KẾ HOẠCH riển khai thực hiện Chỉ thị số 01 C - g ngày 03 01 2023 của hủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn thị xã Đông Triều
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
05/2023/TT-BGDĐT Số 05 2023 TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên 28/02/23
04/2023/TT-BGDĐT Số 04 2023 TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú 23/02/23
01/2023/TT-BGDĐT Số 01 2023 TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 06/01/23
20/2022/TT-BGDĐT Số 20 2022 TT-BGDĐT HÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP 28/12/22
17/2022/TT-BGDĐT Số 17 2022 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19 2019 TT 05/12/22
16/2022/TT-BGDĐT Số 16 2022 TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông 22/11/22
10/2022/TT-BGDĐT Số 10 2022 TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ 12/07/22
06/2022/TT-BGDĐT Số 06 2022 TT-BGDĐT 11/05/22
49/2021/TT-BGDĐT Số 49 2021 TT-BGDĐT Thông tư về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục 31/12/21
50/2021/TT-BGDĐT Số 50 2021 TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51 2002 QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ t 31/12/21
38/2021/TT-BGDĐT Số 38 2021 TT-BGDĐT Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS 30/12/21
39/2021/TT-BGDĐT Số 39 2021 TT-BGDĐT Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông 30/12/21
40/2021/TT-BGDĐT Số 40 2021 TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục 30/12/21
41/2021/TT-BGDĐT Số 41 2021 TT-BGDĐT Thông tư Quy định danh mục và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương 30/12/21
37/2021/TT-BGDĐT Số 37 2021 TT-BGDĐT Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học 30/12/21
42/2021/TT-BGDĐT Số 42 2021 TT-BGDĐT Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo 30/12/21
43/2021/TT-BGDĐT Số 43 2021 TT-BGDĐT Thông tư Quy định về đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông 30/12/21
44/2021/TT-BGDĐT Số 44 2021 TT-BGDĐT Thông tư về việc ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học 30/12/21
45/2021//TT-BGDĐT Số 45 2021 TT-BGDĐT Thông tư quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non 30/12/21
33/2021/TT-BGDĐT Số 33 2021 TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình xóa mù chữ 26/11/21
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 188 mục.
trong 10