Văn bản mới nhất
Số 625 TB-SGD&ĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 3 năm 2024
Số 642 BC-UBND V.v Báo cáo kết qủa 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ TU ngày 14 10 2020 cảu BCH Đảng bộ thị xã
Số 628 TB-BTC THÔNG BÁO Lịch thi của giáo viên tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục Mầm non tỉnh Quảng Ninh, năm học 2023-2024
Số 268 PGD&ĐT V.v chuẩn bị cho công tác khảo sát, dự giờ công tác giáo dục đạo đức, giáo dục công dân và giáo dục lịch sử truyền thống địa phương tại các trường học trên địa bàn thị xã
Số 571 KH-SGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2024
Số 39 KH-UBND KẾ HOẠCH tuyên truyền Cải cách hành chính thị xã Đông Triều năm 2024
Số 264 PGD&ĐT V.v thông báo tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS năm 2024 tại điểm thi thị xã Đông Triều
Số 261 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 131 QĐ-TTg ngày 25 01 2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số 609 KH-SGDĐT-GDPT KẾ HOẠCH Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cấp trung học áp dụng từ năm học 2024-2025
Số 262 PGD&ĐT V.v trưng dụng giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm 2024 tại thị xã Đông Triều.
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
23/2023/TT-BGDĐT Số 23 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 30/01/24
22/2023/TT-BGDĐT Số 22 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trường dự bị đại học 17/01/24
23/2023/TT-BGDĐT Số 23 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 17/01/24
24/2023/TT-BGDĐT Số 24 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về đánh giá, công nhận Đơn vị hc tập cấp huyện, tỉnh 17/01/24
25/2023/TT-BGDĐT Số 25 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về đánh giá, công nhận Cộng đồng học tập cấp xã, huyện, tỉnh 17/01/24
26/2023/TT-BGDĐT Số 26 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 37 2021 TT-BGDĐT, 38 2021 TT-BGDĐT 39 2021 TT-BGDĐT ngày 30 12 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 17/01/24
27/2023/TT-BGDĐT Số 27 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 17/01/24
28/2023/TT-BGDĐT Số 28 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học 17/01/24
29/2023/TT-BGDĐT Số 29 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng đối với ngành giáo dục 17/01/24
30/2023/TT-BGDĐT Số 30 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học 17/01/24
31/2023/TT-BGDĐT Sô 31 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghệp trung học cơ sở 17/01/24
21/2023/TT-BGDĐT Số 21 2023 TT-BGDĐT THÔNG TỪ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hõ trợ giáo dục khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập 06/12/23
18/2023/TT-BGDĐT Số 18 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ hướng dẫn xấy dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên 05/12/23
19/2023/TT-BGDĐT Số 19 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định hướng số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 22/11/23
20/2020/TT-BGDĐT Số 20 2020 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập 22/11/23
18/2023/TT-BGDĐT Số 18 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên 09/11/23
15/2023/TT-BGDĐT Số 15 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục 09/08/23
08/2023/TT-BGDĐT Số 08 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01 2021 TT-BGDĐT, 02 2021 TT-BGDĐT, 03 2021 TT-BGDĐT, 04 2021 TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 14/04/23
06/2023/TT-BGDĐT Số 06 2023 TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15 2020 TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05 2021 TT-BGDĐT 24/03/23
05/2023/TT-BGDĐT Số 05 2023 TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên 28/02/23
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 207 mục.
trong 11