Văn bản mới nhất
Số 2712 SGDĐT-GDTXMN V.v tổ chức các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và phối hợp tổ chức một số hoạt động trọng tâm cấp tỉnh
Số 2711 KH-BCĐXDXHHT Kế hoạch Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và phân công dự các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh
Số 302-KH TU Kế hoạch phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU, ngày 05 9 2023 và Kế hoạch số 319-KH TU, ngày 31 8 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 1523 PGD&ĐT V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh trong các trường học trên địa bàn thị xã
Số 2654 SGDĐT-VP V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh
Số 1521 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2023-2024
Số 2647 UBND-VHXH V v tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Số 251 KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT TU ngày 29 5 2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước quản lý, giáo dục
Số 2641 SGDĐT-GDPT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2023-2024
Số 2593 SGDĐT-KHTC HƯỚNG DẪN Thực hiện Nghị quyết số 34 2021 NQ-HĐND ngày 27 8 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
2389/QĐ-BGDĐT Số 2389 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH về việc tặng Bằng khen 27/08/23
2457/QĐ-BGDĐT Số 2457 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục 23/08/23
2130/QĐ-BGDĐT Số 2130 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH ban hành tài liệu hướng dẫn phưong pháp tổ chức hoạt độngthể thao trường học cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú 05/08/23
2029/QĐ-BGDĐT Số 2029 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030 27/07/23
898/QĐ-BGDĐT Số 898 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành tài liệu hướng dẫn Xây dựng mô hình Câu lạc bộ thể thao trong trường Trung học cơ sở 16/06/23
1527/QĐ-BGD&ĐT Số 1527 QĐ-BGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v phê duyệt bộ tài liệu trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục 16/06/23
966/QĐ-BGDĐT Số 966 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, học sinh 05/04/23
45/QĐ-BGDĐT Số 45 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 09/01/23
4725/QĐ-BGDĐT Số 4725 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 30/12/22
4434/QĐ-BGDĐT Số 4434 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 21/12/22
4214/QĐ-BGDĐT Số 4214 QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt Tài liệu hướng dẫn Công tác xã hội trong phòng ngừa lao động trẻ em thông qua trường học 14/12/22
4215/QĐ-BGDĐT Số 4215 QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt sổ tay thực hành công tác xã hội trong trường học 14/12/22
4216/QĐ-BGDĐT Số 4216 QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt sổ tay hướng dẫn tư vấn tâm lí cho học sinh phổ thông 14/12/22
2904/QĐ-BGDĐT Số 2904 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc đính chính Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 27 2020 TT-BGDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học 07/10/22
2317/QĐ-BGDĐT Số 2317 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Bằng khen 22/08/22
1112/CT-BGDĐT Số 1112 CT-BGDĐT Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 19/08/22
1814/QĐ-BGDĐT Số 1814 QĐ-BGDĐT Quyết định V.v tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục 28/06/22
643/CT-BGDĐT Số 643 CT-BGDĐT Chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông 10/06/22
1491/QĐ-BGDĐT Số 1491 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Công bố chỉ tiêu các lĩnh vực giáo dục giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 06/06/22
1142/QĐ-BGDĐT Số 1142 QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Chương trình Giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2022-2025 của Ngành giáo dục 01/06/22
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 117 mục.
trong 6