Văn bản mới nhất
Số 736 PGD&ĐT V v tập huấn nghiệp vụ coi thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 - 2024
Số 716 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2023
Số 733 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022- 2023
Số 1221 UBND-GD V v Tổ chức Kỳ thi tuyến sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Số 1216 KH-SGDĐT Kế hoạch Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số 1414 UBND-GDĐT V.v phối hợp, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện tổ chức các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023- 2024 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn thị xã
Số 626 QĐ-SGDĐT Quyết định V.v Kiện toàn Ban Điều hành phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025
Số 614 QĐ-SGDĐT Quyết định Phê duyệt danh sách học sinh tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024
Số 1246 SGDĐT-TTr V v hướng dẫn thanh tra kì thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 - 2024
Số 137 KH-UBND Kế hoạch điều tra cơ bản theo đặc thù vùng miền để áp dụng triển khai Đề án 06 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
966/QĐ-BGDĐT Số 966 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, học sinh 05/04/23
45/QĐ-BGDĐT Số 45 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 09/01/23
4725/QĐ-BGDĐT Số 4725 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 30/12/22
4434/QĐ-BGDĐT Số 4434 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 21/12/22
4214/QĐ-BGDĐT Số 4214 QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt Tài liệu hướng dẫn Công tác xã hội trong phòng ngừa lao động trẻ em thông qua trường học 14/12/22
4215/QĐ-BGDĐT Số 4215 QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt sổ tay thực hành công tác xã hội trong trường học 14/12/22
4216/QĐ-BGDĐT Số 4216 QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt sổ tay hướng dẫn tư vấn tâm lí cho học sinh phổ thông 14/12/22
2904/QĐ-BGDĐT Số 2904 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc đính chính Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 27 2020 TT-BGDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học 07/10/22
2317/QĐ-BGDĐT Số 2317 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Bằng khen 22/08/22
1112/CT-BGDĐT Số 1112 CT-BGDĐT Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 19/08/22
1814/QĐ-BGDĐT Số 1814 QĐ-BGDĐT Quyết định V.v tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục 28/06/22
643/CT-BGDĐT Số 643 CT-BGDĐT Chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông 10/06/22
1491/QĐ-BGDĐT Số 1491 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Công bố chỉ tiêu các lĩnh vực giáo dục giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 06/06/22
1142/QĐ-BGDĐT Số 1142 QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Chương trình Giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2022-2025 của Ngành giáo dục 01/06/22
945/QĐ-BGDĐT Số 945 QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 85 QĐ-TTg ngày 17 01 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 06/04/22
406/QĐ-BGDĐT Số 406 QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học sửa đổi, bổ sung 27/01/22
3000/QĐ-BGDĐT Số 3000 QĐ-BGDĐT Quyết định Phê duyệt Mô hình Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam 29/09/21
800/CT-BGDĐT Số 800 CT-BGDĐT CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022 ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19, TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI, KIÊN TRÌ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH 24/08/21
2551/QĐ-BGDĐT Số 2551 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 04/08/21
2258/QĐ-BGDĐT Số 2258 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” 05/07/21
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 111 mục.
trong 6