Văn bản mới nhất
Số 26 VP.UBND-NC Thông báo Quyết định số 101 QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về Phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024-2030
Số 48 KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền năm 2024
Số 1484-CV TU V.v thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tại Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo tỉnh
Số 229 PGD&ĐT V.v triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia công tác kiểm tra, đánh giá và công nhận kết quả PCGD, XMC năm 2023
Số 531 TB-BTC Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Quảng Ninh, năm học 2023-2024
Số 527 BTC-HKPĐ V.v tiếp tục tổ chức các môn thi còn lại tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2024
Số 02 2024 QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09 2022 QĐ-TTg ngày 04 4 2022 của Thủ Tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Số 47 KH-UBND KẾ HOẠCH Phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 3796 UBND-TNMT V.v công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của thị xã Đông Triều
Số 498 SGDĐT-GDPT V.v tiếp tục tổ chức việc trồng cây trong ngành Giáo dục
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
372/TB-VPCP Số 372 TB-VPCP THÔNG BÁO kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang-Tổ trưởng tổ công tác thủ tục cải cách thủ tục hành chính tại phiên họp thứ 1 của tổ ngày 08 9 2023 06/10/23
361/TB-VPCP Số 361 TB-VPCP THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 của ngành Giáo dục 31/08/23
488/CĐ-TTg Số 488 CĐ-TTg Công điện về việc chấp hành quy định phòng, chống tác hại rượu, bia 03/06/22
Số: 2417/TTg-KGVX Chính phủ đồng ý kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non quy định tại Quyết định 239 và Quyết định 60 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có văn bản ban hành chính sách mới, thay thế 16/01/16
Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2015-2016 01/09/15
Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2014 - 2015 29/08/14
Số: 249/TB-VPCP Số 249 TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về ứng dụng công nghệ thông tin 01/07/14
Số: 183/TB-VPCP Thông báo 03/08/11
Hiển thị 8 mục.
trong 1