Văn bản
  • Số 42 2021 TT-BGDĐT Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
  • «Trở về
Số hiệu: 42/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 30/12/21
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Trích yếu:
1 of 11