Văn bản
  • Số 34 CT-TTg CHỈ THỊ Về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
  • «Trở về
Số hiệu: 34/CT-TTg
Ngày ban hành: 21/12/21
Cơ quan ban hành: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Trích yếu:
1 of 5