Văn bản
  • Số 5969 BGDĐT-GDMN VỀ VIỆC BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 KHI TỔ CHỨC NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ EM TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON
  • «Trở về
Số hiệu: 5969/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 20/12/21
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Trích yếu:
1 of 5